UJI

Beca de col·laboració: «Calidad de vida en los jóvenes: Importancia de la regulación emocional en empleados y desempleados.»

Avui s'obre el termini fins al 26 de febrer per presentar la sol·licitud
Última modificació: 16/02/2016 | Font: FCS

Característiques de la beca

Es tracta d'una beca de recerca a temps parcial: 15 hores setmanals amb una durada prevista de 5 mesos. Retribució bruta de 350 euros mensuals.

Requisits dels aspirants: Ser estudiantat de l'UJI del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, del Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, o del Màster Universitari en Recerca en Cervell i Conducta. 

Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o ser estranger amb permís de residència o d'estudiós a Espanya i la documentació identificativa en vigor, en el moment de la incorporació a la beca.

Codi  13I275

Investigador principal: Eva Cifre Gallego del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Termini de presentació de sol·licituds:  del 16 al 26 de febrer de 2016 

Més informació.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut