UJI

13 beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la Salut Pública a la Direcció General de Salut Pública i Centres Dependents

Última modificació: 15/12/2016 | Font: FCS

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en la RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2016, convoca 13 beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública a la Direcció General de Salut Pública i centres dependents de la mateixa.

L'objecte és convocar la concessió de 13 beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública a la direcció general amb competències en matèria de salut pública i centres dependents de la mateixa per als exercicis 2017 i 2018, destinades a donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones amb titulacions oficials universitàries entre les que inclou Infermeria i especialitats oficials d'infermeria.

El termini de la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per a més informació http://www.dogv.gva.es/index.php?id=79&L=1&sig=009230/2016

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut