Armariets a la Facultat de Ciències de la Salut

Última modificació: 17/10/2017 | Font: FCS

 

RESERVA ARMARIETS FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

1. SOL·LICITUD D’ARMARIET

L’estudiantat fa la reserva de l’armariet a través de:

  • iglu/Personal/Reserves/Reserva Armariets

Ha de pagar la fiança en un termini de 6 dies hàbils des de la reserva.

La reserva es farà per semestre acadèmic, d’acord amb el calendari acadèmic vigent. L’aplicació es mantindrà oberta sempre que queden armariets disponibles.

2. PAGAMENT DE LA FIANÇA

Per tal que li lliuren les claus, l'estudiantat ha de fer un ingrés de 10,00 euros en qualsevol oficina del Banc de Santander indicant en el concepte el següent:

                            FIANÇA ARMARIET FCS+ nom de l' estudiantat

Les dades del compte per a fer el pagament són:

IBAN

Entitat

Sucursal

D.C.

Número de Compte

ES36

0

0

4

9

4

8

9

8

9

5

2

8

1

6

1

2

9

1

7

0

                                         

 

Amb la presentació d’un dels justificants del pagament (el banc en proporciona tres còpies), a la Consergeria de la FCS li lliurarà la clau de l’armariet i es validarà la reserva feta a través de l’e-Ujier. L' estudiantat ha de conservar fins que torne les claus una còpia del pagament de la fiança.

 

3. DEVOLUCIÓ D’ARMARIET

Al final del semestre corresponent (o abans si l’estudiantat considera que no va a utilitzar l’armariet), l'estudiantat ha de tornar la clau a la Consergeria, on es marcarà la devolució a l’e-Ujier i se li segellarà una instància que haurà de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I (Edifici Rectorat) adjuntant un rebut d’ingrés de la fiança.

El Servei de Gestió Econòmica tornarà el més prompte possible els 10 euros de la fiança mitjançant un ingrés al compte indicat en la instància.

El termini de devolució de les claus dels armariets finalitza les últimes dues setmanes de cada semestre.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16