UJI

Informació sobre els Comités

05/02/2019 | FCS

Directors de les IV Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat  de la FCS

 • Estefanía Ruiz Palomino i Pablo Salas Medina

Aci teniu els membres que composen els diferents Comités:

Comité Organitzador
Comité Científic d'Infermeria
Comité Científic de Medicina
Comité Científic de Psicologia
Comité Editorial

 

COMITÉ ORGANITZADOR

 • Rafael Ballester Arnal, Degà de la Facultat de Ciències de la Salut
 • Ana Alarcón Aguilar, Vicedegana Grau en Psicologia
 • Conrado Martínez Cadenas, Vicedegà Grau en Medicina
 • Eladio J. Collado Boira, Vicedegà Grau en Infermeria
 • Raquel Flores Buils, Secretària de la Facultat de Ciències de la Salut
 • Mamen Pastor Verchili, Vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Màsters
 • Ferran Martínez García, Vicedegà de Pràctiques Clíniques i Simulació Avançada
 • Mercè Correa Sanz, directora de l'Escola de Doctorat
 • Tonina Duran Uroz, Cap de Negociat de la Facultat de Ciències de la Salut
 • Estefanía Ruiz Palomino i Pablo Salas Medina, Directors de les 5es Jornades d’Investigació per a l'Estudiantat de la Facultat de Ciències de la Salut

Col·laboradors

 

 • Alumnat d’infermeria, medicina i psicologia del programa Voluntariat en Salut, Gestió d’Esdeveniments de Ciències de Salut
 • UJI Hàbitat Saludable
 • UJI Pride

 

 

Comité Científic d'Infermeria:

 • Presidenta:  María Desamparados Bernat Adell
 • Vocals:
  • Agueda Cervera
  • Aurora Esteve
  • Ana Folch
  • Desirée Mena
  • Pilar Moles
  • Víctor Manuel González
  • Vicente Bernalte

 

Comité Científic de Medicina:

 • President:  Francisco Ros Bernal
 • Vocals:
  • Ana María Sánchez
  • Bárbara Hernando
  • Conrado Martínez
  • Esther Castillo
  • Francisco Olucha
  • María Muriach
  • Manuela Barneo
  • Marisa Rebagliato
  • Pablo Baliño
  • Paula Carrasco

Comité Científic de Psicologia:

 • Presidenta: Cristina Giménez García
 • Vocals:
  • Alfonso Barrós
  • Carlos Suso
  • Consuelo Gómez
  • Ghislaine Marande
  • Helena Villa
  • Isabella Meneghel
  • Marta Miquel
  • Laura Font
  • Lidón Villanueva
  • Raquel Agost
  • Sonia Agut
  • Soledad Quero

COMITÉ EDITORIAL

 • Direcció: Rafael Ballester
 • Comité Científic: Pendiente

 • Comité de redacció: Estefanía Ruiz, Pablo Salas.
 • Comité d’assessors: Ana Alarcón, Conrado Martínez, Eladio Collado, Mamen Pastor, Mercè Correa, Raquel Flores.

- CONSELL DE REVISÓ: Pendiente

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut