UJI

Premis

05/02/2019 | FCS

 

Millors pòsters i comunicacions

 

El Comitè Científic entregarà 8 premis als millors treballs en format pòster i comunicació oral en les modalitats següents:

  • 3 premis: millor pòster del Grau d’Infermeria, Medicina i Psicologia.

  • 3 premis: millor comunicació oral del Grau d’Infermeria, Medicina i Psicologia.

  • 1 premi: millor pòster de postgrau.

  • 1 premi: millor comunicació oral de postgrau.

 

Diversos membres del Comité Científic valoraran el resum i la defensa oral del treball. El nom de l’alumnat guanyador es farà públic en l’acte de clausura i es lliurarà tant un accèssit com un val de reprografia.

 

Millors divulgadors o divulgadores

 

Els membres del tribunal  Comitè Científic de la II Edició del Concurs “La meua tesi en 4,59 minuts” entregarà 3 premis als millors divulgadors o divulgadores. El primer premi guanyarà l’exempció del pagament de les taxes del dipòsit de la tesi i tots tres rebran un accèssit de primer, segon i tercer finalista. El nom de l’alumnat guanyador es farà públic al finalitzar el primer dia.

 

Millors treballs presentats

Els 50 treballs millors avaluats seran convidats a presentar el text complet per a la publicació en el número 6 de la revista Àgora de Salut. La puntuació total s’obtindrà sumant el 60% de la puntuació obtinguda en la valoració del resum i el 40% de la puntuació obtinguda en la valoració de l’exposició oral.

 

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut