UJI

ACOE

Avaluació de Competències Objectives Estructurades

Última modificació: 05/03/2020 | Font: FCS

Presentació

La Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaime I i en col·laboració amb l'Hospital General Universitari de Castelló organitzen cada any l'Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE) de l'alumnat de sisé i quint de Medicina.

L'ACOE és una tècnica d'avaluació que supera els inconvenients de l'examen clínic tradicional de tipus test, els quals avaluen el “saber o el fet de saber com” (Miller, 1990). En l'ACOE la persona avaluada ha de desplaçar-se a través d'un conjunt de situacions clíniques mitjançant la utilització de diversos instruments, on a més de demostrar els seus coneixements, ha de demostrar com s'han d'aplicar.

La prova consisteix a avaluar les habilitats clíniques de l'alumnat de l'UJI, mitjançant un circuit d'estacions/simulacions per les quals l'alumnat rotara de forma consecutiva i on s'avaluaran habilitats i competències, tan transversals com aquelles relacionades amb les diferents especialitats medicoquirúrgicas.

Aquesta avaluació ens permet establir la qualitat d'un programa en termes de coneixements, habilitats i actituds. És necessari fer una predicció de la competència de l'estudiantado, en allò para el que han sigut preparats.

Per tot açò, l'examen clínic objectiu i estructurat (ACOE), és un format d'avaluació que sembla el més adequat per a demostrar la competència de l'estudiantado de Medicina.

Amb l'adaptació dels plans d'estudis de Medicina a l'espai europeu d'educació superior (EEES), la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I organitza l'avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE). Aquesta prova, dissenyada i supervisada per la Conferència Nacional de Degans de Medicina assegura una avaluació unitària i homogènia, equiparable en continguts i competències a tots els graus en Medicina de l'Estat. Es tracta, per tant, d'una prova clau per a acreditar la titulació i la formació adequada dels nostres estudiants.

A l'UJI es realitza una ACOE des de segon curs, però la més important és l'ACOE  de sisè. El curs passat 2016/2017 varem organtizar la primera ACOE, aci teniu un vídeo de l'experiència.

Vídeo ACOE de sisè curs 2016/2017

Calendari ACOES curs 2019/2020

  • ACOE 2n.  22 de febrer al Centre de Salut de l'UJI
  • ACOE 3er. 9 de maig a l'aulari de la FCS
  • ACOE 4t. 13 de juny a l'Aulari de la FCS
  • ACOE 5é. 6 de juny a l'Hospital General Universitari de Castelló
  • ACOE 6é. 23 de maig a l'Hospital General Universitari de Castelló

Informació rellevant

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut