14/06/2022 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presentació

Video ACOE 6é curs 2016/17

Calendari ACOE curs 2021/22

Informació rellevant

 

 

Presentació

La Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaime I i en col·laboració amb l'Hospital General Universitari de Castelló organitzen cada any l'Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE) de l'alumnat de sisé i quint de Medicina.

L'ACOE és una tècnica d'avaluació que supera els inconvenients de l'examen clínic tradicional de tipus test, els quals avaluen el “saber o el fet de saber com” (Miller, 1990). En l'ACOE la persona avaluada ha de desplaçar-se a través d'un conjunt de situacions clíniques mitjançant la utilització de diversos instruments, on a més de demostrar els seus coneixements, ha de demostrar com s'han d'aplicar.

La prova consisteix a avaluar les habilitats clíniques de l'alumnat de l'UJI, mitjançant un circuit d'estacions/simulacions per les quals l'alumnat rotara de forma consecutiva i on s'avaluaran habilitats i competències, tan transversals com aquelles relacionades amb les diferents especialitats medicoquirúrgicas.

Aquesta avaluació ens permet establir la qualitat d'un programa en termes de coneixements, habilitats i actituds. És necessari fer una predicció de la competència de l'estudiantado, en allò per al que han sigut preparats.

Per tot açò, l'examen clínic objectiu i estructurat (ACOE), és un format d'avaluació que sembla el més adequat per a demostrar la competència de l'estudiantat de Medicina.

Amb l'adaptació dels plans d'estudis de Medicina a l'Espai Europeu d'Educació Euperior (EEES), la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I organitza l'Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE). Aquesta prova, dissenyada i supervisada per la Conferència Nacional de Degans de Medicina, assegura una avaluació unitària i homogènia, equiparable en continguts i competències a tots els graus en Medicina de l'Estat. Es tracta, per tant, d'una prova clau per a acreditar la titulació i la formació adequada dels nostres estudiants.

A l'UJI es realitza una ACOE des de segon curs, però la més important és l'ACOE de sisè. El curs 2016/17 varem organitzar la primera ACOE, ací teniu un vídeo de l'experiència.

 

Video ACOE 6é curs 2016-17

Video de reflexions de l'alumnat. del degà i del Comitè sobre l'ACOE de l'UJI

 

Calendari ACOE curs 2021/22

ACOE de sisé: 28 de maig de 2022.
Consultes Externes Hospital General Universitari de Castelló

ACOE 5é: 4 de juny de 2022
Consultes Externes Hospital General Universitari de Castelló

ACOE 4t: 21 de maig de 2022
UJI

 

Informació rellevant

 

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut