26/04/2021 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Presentació

Video ACOE 6é curs 2016/2017

Calendari ACOE curs 2020/2021

Informació rellevant

 

 

Presentació

La Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaime I i en col·laboració amb l'Hospital General Universitari de Castelló organitzen cada any l'Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE) de l'alumnat de sisé i quint de Medicina.

L'ACOE és una tècnica d'avaluació que supera els inconvenients de l'examen clínic tradicional de tipus test, els quals avaluen el “saber o el fet de saber com” (Miller, 1990). En l'ACOE la persona avaluada ha de desplaçar-se a través d'un conjunt de situacions clíniques mitjançant la utilització de diversos instruments, on a més de demostrar els seus coneixements, ha de demostrar com s'han d'aplicar.

La prova consisteix a avaluar les habilitats clíniques de l'alumnat de l'UJI, mitjançant un circuit d'estacions/simulacions per les quals l'alumnat rotara de forma consecutiva i on s'avaluaran habilitats i competències, tan transversals com aquelles relacionades amb les diferents especialitats medicoquirúrgicas.

Aquesta avaluació ens permet establir la qualitat d'un programa en termes de coneixements, habilitats i actituds. És necessari fer una predicció de la competència de l'estudiantado, en allò per al que han sigut preparats.

Per tot açò, l'examen clínic objectiu i estructurat (ACOE), és un format d'avaluació que sembla el més adequat per a demostrar la competència de l'estudiantat de Medicina.

Amb l'adaptació dels plans d'estudis de Medicina a l'Espai Europeu d'Educació Euperior (EEES), la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I organitza l'Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE). Aquesta prova, dissenyada i supervisada per la Conferència Nacional de Degans de Medicina, assegura una avaluació unitària i homogènia, equiparable en continguts i competències a tots els graus en Medicina de l'Estat. Es tracta, per tant, d'una prova clau per a acreditar la titulació i la formació adequada dels nostres estudiants.

A l'UJI es realitza una ACOE des de segon curs, però la més important és l'ACOE  de sisè. El curs  2016/2017 varem organitzar la primera ACOE, ací teniu un vídeo de l'experiència.

 

Video ACOE 6é curs 2016/2017

Video de reflexions de l'alumnat. del degà i del Comitè sobre l'ACOE de l'UJI

 

Calendari ACOE curs 2020/2021

ACOE de sisé: 29 de maig de 2021.

Com a conseqüència de l'actual pandemia que estem vivien, enguany la prova es realitzarà al Pavelló Poliesportiu de la Universitat Jaume I. 

També serà diferent respecte a anys anteriors, perquè constarà únicament de deu estacions més un exercici escrit amb resolució de quatre casos clínics, en el qual cada cas constarà de cinc preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives on només una serà la correcta.

 

Informació rellevant

 

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut