UJI

I CONGRÉS INTERNACIONAL DE SEXUALITAT: EXPRESSANT LA DIVERSITAT

Última modificació: 25/06/2019 | Font: FCS

El grup SALUSEX de la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València té el plaer de convidar-te al I CONGRÉS INTERNACIONAL DE SEXUALITAT: EXPRESSANT LA DIVERSITAT, que es realitzarà en la Universitat Jaume I de Castelló els dies 17 i 18 d'octubre del present any 2019. El curs serà convalidable per 1 crèdit de lliure configuració.

Aquest congrés té l'objectiu de servir com un escenari on es puga aportar i escoltar un gran nombre de recerques i experiències que mostren les múltiples formes d'expressar la diversitat sexual. El nostre propòsit és atendre no solament la diversitat relacionada amb l'orientació i la identitat sexual, amb un especial interès en la sexualitat de les persones LGTB+, sinó també amb les diferents manifestacions de la sexualitat al llarg del cicle vital, la vivència de la sexualitat de les persones amb diversitat funcional física o intel·lectual, o col·lectius específics com els treballadors sexuals. També pretenem arreplegar fenòmens actuals com el cibersexo i altres manifestacions de la influència de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'expressió de la sexualitat.

Tenim la mirada posada tant en la promoció de la salut sexual i la prevenció de conductes de risc com en la intervenció psicològica davant determinats problemes (disfuncions sexuals, parafilies, addicció al sexe, etc.). I tot açò des de la necessària perspectiva de gènere.

Així doncs, esperem que aquest Congrés es configure com un espai de trobada d'investigadors, professionals i associacions que treballen per millorar la salut sexual de la població.

Tenim confirmada l'assistència de conferenciants prestigiosos tant nacionals com Félix López de l'O. de Salamanca i Jose Antonio Carrobles de l'O. Autònoma de Madrid, com a internacionals, Seth Kalichman de l'O. de Connecticut a EUA, Hanneke de Graaf d'Holanda, així com molts altres coordinadors de symposia com Francisco Cabell (Institut Andalús de Sexologia i Psicologia), Jose Ignacio Pichardo (O. Complutense de Madrid), María Lameiras (O. de Vigo), Elena García Vega (O. d'Oviedo), Montserrat Planes (O. de Girona), Jose Pedro Espasa (O. Miguel Hernández d'Elx), Cristina Garaizábal (Fundació Daniela), Andrés López de la Clau (UNED), Dolores Fredes (O. de València), Ángel Castro (O. de Saragossa) i Noemí Pereda (O. de Barcelona).

T'animem a venir a Castelló per a participar activament en l'I CONGRÉS INTERNACIONAL DE SEXUALITAT: EXPRESSANT LA DIVERSITAT. Les teues aportacions ja siguen comunicacions o pòsters seran benvingudes ja que, sense cap dubte, contribuiran a millorar la qualitat del congrés.

IMPORTANT: El termini per a la presentació de posters o comunicacions finalitza el pròxim 1 de juliol.

A la Web trobaràs tota la informació que necessites. L'adreça és https://salusex.es/congrés2019/

Una salutació molt cordial, esperant veure't aviat.

Rafael Ballester (President del Comitè) i Mª Dolores Gil (Presidenta del Comité Científico)

 

Per a obrir boca us deixem un avanç del programa.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut