panoramica UJI

Bústia per a la difusió d'activitats acadèmiques

Última modificació: 24/11/2016 | Font: FCJE

Aquesta adreça d'email ha sigut creada per a facilitar a tots aquells membres de la FCJE la remissió a deganat de la informació relativa a activitats acadèmiques que desitgen siguen informades a través de la pàgina web i dels perfils en xarxes socials del centre.

 

 

 

 

 

 

socialfcje@uji.es

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16