Bústia per a la difusió d'activitats acadèmiques

24/11/2016 | FCJE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquesta adreça d'email ha sigut creada per a facilitar a tots aquells membres de la FCJE la remissió a deganat de la informació relativa a activitats acadèmiques que desitgen siguen informades a través de la pàgina web i dels perfils en xarxes socials del centre.

 

 

 

 

 

 

socialfcje@uji.es

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques