11/03/2020 | FCJE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb la creació la Clínica Jurídica de l'UJI els alumnes de les quatre titulacions de la branca jurídica, degudament guiats pels seus tutors, podran prestar serveis d'orientació o assessorament a associacions sense ànim de lucre o a persones amb determinades necessitats que els impedeix acudir a serveis jurídics comercials. Aquesta activitat es podrà formalitzar a través de les pràctiques externes i del treball de final de grau, o bé consistir en la seua mera col·laboració. Es pretén amb això que l'UJI, a través dels seus alumnes i del seu personal docent, duga a terme una labor social que l'aproxime més a determinats sectors de la societat que, per escassetat de recursos o qualsevol altre motiu, requereixen d'un coneixement especialitzat al qual no poden accedir.

Els resultats obtinguts en totes les Universitats en les quals s'ha dut a terme aquesta iniciativa han sigut molt positius, i la FCJE cree arribat el moment que l'UJI compte també amb un servei social que vaja més enllà de la mera transmissió de coneixements a futurs professionals, a través d'una metodologia que permeta a l'estudiantat accedir al servei al públic durant la seua formació i als usuaris dotar de cobertura a les seues necessitats que, d'una altra manera, els resultaria molt difícil aconseguir.

La metodologia i les activitats que es desenvoluparan en la Clínica jurídica consistiran en la recepció de consultes per part d'ONG amb les quals se signen convenis de col·laboració, o per persones particulars o associacions, que requerisquen orientació o assessorament en matèries en les quals no siga preceptiva la participació de professionals del Dret (a fi d'evitar suposats de competència deslleial amb els col·lectius professionals que es dediquen a l'assessorament), i la seua atenció pels alumnes mitjançant l'emissió d'un informe, de la resposta a la consulta o amb la formació de persones alienes a la Clínica, sempre amb la supervisió i validació de la labor desenvolupada pel docent assignat.

Així mateix, es podrà instrumentar també en la forma que es determine en els convenis que se signen amb els col·legis professionals interessats, especialment amb el Col·legi d'Advocats de Castelló.

Amb aquesta activitat es pretén que, a través de la clínica jurídica, els alumnes puguen:

  • Tenir contacte amb casos reals, la qual cosa comportarà una major presa de consciència de determinades realitats socials, així com incrementarà el seu grau de responsabilitat (perquè tindran a una persona real que estarà esperant la seua resposta).
  • Aqueix contacte amb persones reals, que els plantejaran qüestions, suposarà també que siga l'alumne qui haja de parlar amb els qui contacten amb la clínica, amb el que comencen a conèixer el que és tractar al públic per a oferir un servei i les reaccions del mateix una vegada es fa lliurament del servei demandat (havent de respondre també pel realitzat).
  • Es pretén igualment millorar la capacitat de treball en equip dels alumnes, puix que els encàrrecs hauran de resoldre's entre diversos (depenent del nombre d'alumnes que hi haja matriculats o inscrits).
  • Aquesta activitat serveix igualment per a aprendre a rebre i seguir directrius, puix que hauran d'atendre, en tot moment, a les indicacions que els facen els professors col·laboradors.
  • Es persegueix amb tot això formar als alumnes en matèria de prestació de serveis, o cosa que és el mateix, en el desenvolupament d'una activitat professional, aconseguint-se amb això una millor adaptabilitat al mercat laboral al qual hauran d'incorporar-se quan finalitzen el seu període de formació.

A tals efectes s'ha començat sol·licitant, en la convocatòria que s'està resolent en aquests moments, un projecte de millora educativa del Centre, codirigit pel Degà de la FCJE, José Luis Blasco i Antonio Fernández, de l'àrea de Dret Penal.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques