UJI

Curs de formació: Com traure-li partit a les aules cooperatives?

Última modificació: 10/03/2020 | Font: FCJE

El GIE TEAM, amb la col·laboració de la Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) de l’USE i el patrocini de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, organitza aquest curs. És gratuït, està reconegut per l’USE amb 30 hores de Formació en docència dintre del pla de formació del professorat de l’UJI.

Aquest curs està dissenyat amb els objectius de:
Que el professorat siga capaç de definir les especificacions pedagògiques i tècniques que ha de tenir una assignatura que fomente l'aprenentatge cooperatiu.
Que el professorat siga capaç d'utilitzar de manera eficient les aules cooperatives.

Professorado:
Teresa Vallet (coordinadora)
Ilu Vallet, Víctor del Corte i Edurne Zubiría del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting i GIE TEAM
Miguel Angel Fortea del Departament de Pedagogia i la UFIE
Merche Marquès del Departament de Llenguatges i Sistemas informàtics.

Característiques del Curs:
Està dissenyat en sis mòduls de 3 hores cadascun. Per a tenir certificat del curs complet s'han de realitzar un mínim de cinc dels sis mòduls. El curs estarà certificat dins del Pla de formació docent del professorat de l'UJI.

Continguts:

  • Mòdul 1: ¿Què és l'aprenentatge cooperatiu? ¿Què és l'aprenentatge actiu? ¿Com incloure-ho a l'aula cooperativa? ¿Com es treballa en equip? Diferències en el treball en equip i el treball en grup. Evolució de l'equip. Rols dels membres de l'equip. Contracte d'equip. Teresa Vallet, 26/3/2020.
  • Mòdul 2: Taller d'Habilitats Cooperatives. Tècniques per a aprendre les diferents capacitats que es necessiten per a treballar en equip: comunicació, cohesió, interacció, habilitats socials, responsabilitat individual, resolució de conflictes, consens, etc. Ilu Vallet, 2/4/2020.
  • Mòdul 3: Mètodes pedagògiques a l'aula cooperativa. Aprenentatge basat en problemes, Estudi de casos, Aprenentatge per projectes, Aprenentatge cooperatiu i contracte didàctic d'aprenentatge. Miguel Angel Fortea. 9/4/2020.
  • Mòdul 4: Avaluació cooperativa ¿Com formem els equips? Com els avaluem: ¿Pel professor, per companys, autoavaluació? Co-Rubrics. Merche Marquès, 23/4/2020.
  • Mòdul 5: ¿Com podem utilitzar la tecnologia perquè treballen cooperativament a l'aula i fora d'ella? Accés des de diferents dispositius i sistemes operatius. Repositori UJI. Estructura de les carpetes de Drive compartides amb els alumnes, Google drive, Google calendar, Google Hangouts, Google formulari. Víctor del Corte, 30/4/2020.
  • Mòdul 6: ¿Com podem motivar als alumnes? La utilització del m-learning i la ludificació. Tecnologia amb el mòbil a l'aula, Kahoot, Socrative, Plickers, Padlet, Mentimeter, Playposit, etc. Edurne Zubiría, 7/5/2020.


Metodologia: Exposició magistral. Debats grupals. Tasques en equips. Disseny d'activitats per a l'Aula d'Aprenentatge Actiu. Treball autònom.

Duració: 30 hores (cada mòdul són 3 hores presencials i 2 no presencials)

Dates: dijous 26 de març; dijous 2, 9, 23 i 30 d'abril i dijous 7 de maig.

Horari: de 15,30 a 18,30 h.

Lloc: aula d'aprenentatge cooperatiu JB2103AA

Condicions de participació:
Per a poder assistir al curs és imprescindible fer la inscripció pertinent. Nota: El professorat de la FCJE tindrà prioritat en el procés d'admissió.
En cas de no poder assistir i/o voler donar-se de baixa, cal fer l'anul·lació de la inscripció per a poder concedir la vacant als companys de la llista d'espera.
El curs és gratuït i dóna dret a rebre un certificat d'assistència i aprofitament a les persones que participen en almenys cinc dels sis mòduls (assistència als mòduls i realització de les tasques obligatòries proposades en els mateixos).

Inscripció:
La inscripció es fa des de l'aplicació de matrícula de l'UJI connectada a l'IGLU personal: des d'http://inscripcio.uji.es s'accedeix a l'assistent de preinscripció i després de triar l'idioma (i autenticar-se si és necessari), cal descendir fins a Unitat "de Suport Educatiu-Formació del PDI" i desplegar-lo per a veure els cursos oferits; es tria el curs “¿Com traure-li partit a les aules cooperatives?” i s'introdueix el correu electrònic (obligatòriament) i el telèfon (optatiu). Finalment, es punxa sobre la fletxa per a passar a la següent pantalla, la qual indicarà que la inscripció ja ha sigut "formalitzada" i que es pot "imprimir un comprovant".

Procediment de renúncia:
En qualsevol moment el PDI inscrit, acceptat o en llista d'espera d'un curs pot donar-se de baixa del mateix procedint a anul·lar la inscripció: cal entrar a http://inscripcio.uji.es i en la mateixa pàgina on apareixen els serveis i cursos, sota de tot, es troba “Inscripcions i preinscripcions sol·licitades” (l'aplicació permet, a més de comprovar les inscripcions, anul·lar-les automàticament amb un clic).

Curs finançat per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, dins del Projecte Formatiu Aules Col·laboratives. Col·labora la UFIE de la USE.

Programa per imprimir

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques