UJI

Convocatòria dels premis a l'excel·lència Càtedra Mutualidad 2016

Última modificació: 11/01/2017 | Font: FCJE

La Mutualitat de l'Advocacia presenta la seua Quarta Edició dels “Premis a l'Excel·lència Càtedra Mutualitat”

Amb aquests premis, la Mutualitat de l'Advocacia es proposa recolzar, incentivar, reconèixer i distingir l'esforç dels llicenciats en dret que en aquesta etapa de preparació per a l'exercici de la professió d'advocat demostren un remarcable rendiment acadèmic. El contingut de les bases especifica qui pot ser candidat a aquest reconeixement: alumnes que hagen cursat i aprovat el master d'accés a l'advocacia, en una Escola o Facultat que haja signat el conveni amb la Càtedra Mutualitat.

Cada director haurà de presentar una proposta raonada de cada candidat, podent proposar els alumnes que al seu judici reunisquen les condicions per a optar a ser qualificats com a excel·lents.
Per la seua banda, l'alumne haurà de presentar un treball, regulat en les bases que s'adjunten, abans del 28 de febrer de 2017, al costat de la resta de documentació que s'assenyala: Certificat de superació del Master, Currículum vitae, expedient acadèmic de la llicenciatura o grau en dret i còpia de la seua D.N.I.
Un Jurat específic avaluarà i seleccionarà d'entre els candidats presentats al mereixedor del Premi a l'Excel·lència i efectuarà fins a deu esments especials.

www.mutualidadabogacia.com

Bases

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques