UJI

 XIII edició del Seminari Giménez Abad sobre el Parlament organitzat pel Senat.

Última modificació: 09/02/2017 | Font: FCJE

 XIII edició del Seminari Giménez Abad  sobre el Parlament organitzat pel Senat 

Del 3 al 7 d'abril de 2017.

Destinat a dotze estudiants, que complisquen les  següents condicions :
Poden sol·licitar la participació en aquest Seminari els qui havent nascut després de l'1 de gener de 1991, estiguen realitzant  un màster o siguen alumnes de l'últim curs de la llicenciatura o el grau en Dret o Ciències Jurídiques, Ciències Polítiques o Sociologia (conjuntament o no amb altres especialitats universitàries) d'universitats o centres universitaris públics o privats d'Espanya o de qualsevol altre país membre de la Unió Europea. Els sol·licitants que no siguen de nacionalitat espanyola han d'acreditar un nivell suficient de coneixement de la llengua espanyola.

Termini d'instàncies fins al 28 de febrer de 2017.

Hi ha ajudes d'allotjament i de viatges.

Més informació en:
http://www.senado.es/web/relacionesciudadanos/trabajarformarsesenado/seminaris/index.html

seminario.gimenez.abad@senado.és

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques