UJI

Convocatòria prova aptitud per a l'homologació de títols estrangers: Llicenciatura en Dret

Última modificació: 09/03/2016 | Font: FCJE

CONVOCATÒRIA DE FEBRER

Data: dilluns 15 de febrer de 2016
Hora: 10:00 h
Lloc: Seminari JAA207AA Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (2ª planta al costat de Sala de Graus)

CONVOCATÒRIA DE JUNY:

Data: dimecres 15 de juny de 2016
Hora: 10:00 h
Lloc: Seminari JAA207AA Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (2ª planta al costat de Sala de Graus)

Format d'examen

L'examen consistirà en dues preguntes escrites per a cadascuna de les matèries contemplades en la resolució del Ministeri que indique la persona interessada en el moment de la realització de la prova.

Se sol·licitarà l'original del document identificatiu presentat en la instància (passaport, NIE, etc.), així com l'original de la resolució definitiva del Ministeri d'Educació i Ciència.

Temaris

Informació general, matrícula i taxes.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques