Procés de publicació de les ponències presentades a les Jornades de Foment La col·lecció "Emergents" complementa però no substitueix la publicació en la revista Fòrum de Recerca, de la FCHS

21/04/2023 | FCHS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Les persones que presenten les seues comunicacions en alguna de les edicions de les Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials estan invitades a publicar en dos fòrums diferents:

- Fòrum de Recerca. És la revista de la FCHS i, des del número 24, publica els resums de totes les ponències que s'hi presenten. Els resums s'editen, s'envien a les autores i els autors perquè manifesten si desitgen proposar esmenes i s'envien al Servei de Publicacions abans de les Jornades de Foment. En aquesta edició, el resum estarà acompanyat de l'índex de la proposta i la bibliografia utilitzada per al desenvolupament de la comunicació. La data final de publicació depén del volum de feina del Servei de Publicacions i oscil·la entre dues setmanes i diversos mesos. 

- Col·lecció "Emergents". És una col·lecció de volums editats per la FCHS que recull una selecció de les propostes presentades a les Jornades de Foment. Les persones que presenten la seua recerca a les Jornades de Foment poden optar per enviar, a més del resum que s'envia en el procés d'inscripció, un article d'un màxim de 5000 paraules. Reviseu les convocatòries de comunicacions per veure els terminis de cada edició de les Jornades.  Se selecciona un màxim de dos articles per cada secció temàtica en funció de la qualitat i la idoneïtat i, una vegada seleccionats, els articles són editats i publicats conjuntament en un volum monogràfic. Aquest llibre és accessible també en línia i en obert com a PDF. El Servei de Publicacions en proporciona exemplars impressos sota demanda.

Nota important: No es publicaran treballs que no s'ajusten a les directrius del model Uji.

Les persones que requereixen un certificat de les contribucions ja publicades per a concursos de trasllats i similars, s'han d'adreçar al responsable de distribució editorial del Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I.

Procés de publicació de les ponències presentades a les Jornades de Foment
Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Humanes i Socials