Convocatòria de resums XXVII Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials

26/11/2021 | FCHS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Maig de 2022
investiga-fchs.uji.es
Adreça de contacte: foment-fchs@uji.es
Termini per a la presentació de resums: 16 de març de 2022 
Data de presentació: 6 de maig de 2022

 

Les XXVII Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials tindran lloc el 6 de maig de 2022. Aquestes jornades tenen l’objectiu d’animar l’estudiantat a interactuar en un entorn acadèmic amb altres persones que s’interessen per la recerca o que tenen ja una carrera investigadora. Us invitem a presentar els resultats dels vostres TFG, TFM o els vostres projectes de doctorat i a assistir a les sessions que programarem sobre aspectes relacionats amb la recerca que es du a terme a la FCHS. 

Les Ciències Humanes i Socials viuen en aquests moments un període d’expansió, amb recerques interdisciplinàries i transdisciplinàries que responen als reptes de les societats actuals i d’altres branques de la ciència que necessiten fer arribar els seus avanços a la societat. En aquest sentit, les nostres jornades són l’aparador de les noves recerques que escometen les joves investigadores i investigadors i ofereixen una interacció formativa amb altres figures de l’àmbit acadèmic per ampliar perspectives, desenvolupar un sentit crític i endinsar-se en les dinàmiques de l’intercanvi acadèmic i la difusió de la investigació científica. El personal de la FCHS també està convidat a presentar la seua recerca per animar l'estudiantat a iniciar-se en un àmbit concret o per exposar aspectes de mètode científic.

Per participar, l’estudiantat i el professorat de la FCHS ha d'utilitzar l'enllaç d'inscripció de ponents per presentar un resum de 250 paraules en català, espanyol o anglès abans del dia 16 de març de 2022. Podeu consultar les nostres indicacions per a la presentació de resums. L’alumnat de la Facultat ha de comptar amb l’aval d’alguna professora o professor de la FCHS, per la qual cosa us animem a posar-vos-hi en contacte com més prompte millor. Les propostes han d’incloure un títol, el nom de la persona responsable de l’autoria i, si escau, del professorat que avala, l’afiliació de qui presenta la proposta (el grau, màster, programa de doctorat o departament en el marc del qual es realitza la proposta) i triar d'un desplegable la secció en què voleu presentar i com (comunicació, pòster o videoconferència).

Els resums presentats es publicaran en la revista Fòrum de Recerca. Si, a més, voleu optar a publicar la recerca com a article en un monogràfic, podeu presentar el text complet de la proposta abans de l'1 d'agost de 2022 (consulteu les instruccions). Tingueu en compte que els articles han de tenir un màxim de 5000 paraules (bibliografia inclosa) i que cal enviar-los en format MSWord o similar a foment-fchs@uji.es (especificant en el tema "article complet Jornades 2022"). Els articles que no seguisquen les nostres normes d'estil no passaran a la fase d'avaluació. Un comité de persones expertes seleccionarà les dues millors propostes de cada secció, tot i que el nombre final pot variar en funció de les propostes rebudes. Els articles seleccionats es publicaran en la col·lecció "Emergents", de la Universitat Jaume I.

Comité científic: L’equip deganal

Convocatòria de resums
Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Humanes i Socials