XXVIII Jornades de Foment de la Investigació i de la Transferència en Ciències Humanes i Socials

10/03/2023 | FCHS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La integració de la investigació en Ciències Humanes i Socials és essencial perquè els beneficis de la inversió en ciència i tecnologia arriben a la societat. La recerca europea en Ciències Humanes i Socials és líder mundial en moltes àrees i té la clau dels grans reptes de les societats del futur. Des de les cultures que formen i han format part del món, fins a com organitzar i preparar la societat del futur, el gran abast de les ciències humanes i socials ens permet explorar tot allò que ens fa part del que la Declaració Universal dels Drets Humans anomena “la família humana”.

Des del 1995, aquestes jornades han servit perquè l’alumnat de la nostra Facultat compte amb un primer fòrum per donar a conèixer els seu interessos investigadors i reba, a més a més, unes orientacions bàsiques sobre el que suposa investigar en les nostres ciències. Enguany, reprenent el format presencial,  s'incorpora la idea de transferència tant al títol com al contingut de les Jornades, amb la intenció de visibilitzar i valoritzar aquest aspecte en les Ciències Humanes i Socials i crear un fòrum de debat on potenciar un treball conjunt i multidisciplinari de l’ésser humà i l’organització social.

Avantatges de presentar una recerca en les Jornades de Foment

  • La recerca presentada es publica en volums col·lectius que tenen difusió en línia.
  • La recerca compta amb l’aval del professorat de la FCHS, que us assessora en aspectes bàsics de presentació de treballs acadèmics i mètode científic.
  • La inscripció a les Jornades, com a ponents o assistents, és completament gratuïta.
  • El professorat i l’estudiantat assistent contribueix en diverses perspectives per fomentar projectes de recerca interdisciplinaris entre estudiantat de diversos títols.
  • La presentació de ponències es computa com a hores de formació en els programes de doctorat i en els processos de concurs-oposició per als cossos docents d'educació secundària.
  • La publicació dels resums i els articles complets ofereix una introducció als processos editorials i d'assegurament de la qualitat científica.

Comité científic: Equip deganal de la FCHS.

 


Inscriviu-vos com a assistents a les XXVIII Jornades en aquest enllaç. Per obtenir el certificat d'assistència a les Jornades cal assistir al 80% de les sessions del matí i de la vesprada (es comprovarà amb els registres).

Inscriviu-vos com a ponents a les XXVIII Jornades en aquest enllaç. Tant si us inscriviu com a assistents com si no, podeu presentar la vostra recerca a les XXVIII Jornades incrivint-vos com a ponents abans del 31 de març de 2023. Només admetem una ponència per persona, però podeu ser coautors de la ponència d'alguna altra persona. Aquest any caldrà acompanyar el resum, amb l'índex de la proposta i la bibliografia utilitzada per al desenvolupament de la comunicació.

Les presentacions de les comunicacions de les XXVIII Jornades i les interaccions entre assistents i ponents s'articularan de foma presencial.

 

XXVIII Jornades de Foment de la Investigació i de la Transferència en Ciències Humanes i Socials
Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Humanes i Socials