17/05/2022 | FCHS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En nom de l'equip deganal, del professorat i del personal d'administració i serveis d’aquest centre, us done la benvinguda a la nostra Facultat.

Em vaig presentar a les eleccions de la junta de centre encapçalant la candidatura conjunta Consens i Progrés, perquè considere que només una junta representativa de les diverses sensibilitats que caracteritzen i enriqueixen el nostre centre pot afrontar els objectius de futur. Des d’aquest marc d’actuació, fonamentat en el diàleg, el debat i la crítica constructiva, podem aprofundir en les millores aconseguides fins ara i acarar tots els reptes col·lectius que encara tenim per davant. El primer i més important, reivindicar la importància dels estudis d’humanitats i de les ciències socials en el conjunt de la nostra universitat, i en la seua projecció a l’àmbit territorial i internacional.

La tasca de l’equip deganal de la Facultat de Ciències Humanes i Socials es fonamenta en una visió integradora de l’heterogeneïtat característica del nostre centre, perquè aquest impuls integrador de la diversitat disciplinar és el que haurem d’aportar al paradigma del coneixement científic. A partir d’una anàlisi holística i interdisciplinar, les ciències socials i humanes han esdevingut una referència ineludible per comprendre l’extrema complexitat d’un món sacsejat per tensions que convulsionen les identitats socials, polítiques i històriques de les comunitats i dels individus. Aquesta capacitat d’abordar l’estudi dels fenòmens multidimensionals, des d’una panoràmica sotmesa a la temporalitat i al context, ha de ser la nostra aportació per la qual ens hem de reivindicar sense complexos davant la comunitat científica i el nostre propi marc universitari.

Aquest objectiu s’articula tant mitjançant una oferta d’estudis de grau i postgrau ajustada a les necessitats formatives i professionals de la societat actual, com a través d’una aposta per la recerca basada en els criteris de l’excel·lència.

Pel que fa als estudis de grau i màsters, la Facultat integra quatre àmbits que s’identifiquen amb àrees de gran demanda per la seua projecció nacional i internacional: l’àmbit educatiu, el lingüístic, el dels estudis d’humanitats i d’història i el de la comunicació, que comprén la formació en Publicitat, Comunicació Audiovisual i Periodisme.

En el terreny de la investigació, la Facultat ha esdevingut un referent amb grups consolidats pertanyents als diferents camps científics, sis instituts de recerca i vuit programes de doctorat. A més, les Jornades de Foment de la Investigació, celebrades cada any, contribueixen a recolzar les vocacions investigadores de l’estudiantat i a oferir un marc per a presentar les seues propostes.

La formació integral i la dimensió professional de l’alumnat són les prioritats de totes les persones implicades en la tasca docent. Per tal d’aconseguir-ho, a més de la docència reglada, es programen activitats relacionades amb l’ocupabilitat, cursos de formació transversal, seminaris per a fomentar la sensibilitat i desenvolupar polítiques per la igualtat de gènere, la reivindicació de la llengua i cultura pròpies, tallers sobre l’escriptura acadèmica i l’ètica en la pràctica de recerca. A més, per a garantir un ensenyament de qualitat, la Facultat compta amb espais docents de primer nivell, com ara les instal·lacions esportives, els laboratoris d’idiomes, d’interpretació, de plàstica i de ciències experimentals, l’aula de música, així com els reservats a les especialitats de Comunicació, amb un estudi de televisió, de ràdio i de gravació.

En aquesta pàgina web trobareu tota la informació sobre els aspectes comentats, així com sobre esdeveniments programats i les persones, del professorat i de l’administració, que els fan possible.

 

Francisco Javier Vellón Lahoz

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Humanes i Socials