Disponibles els números 21 a 24 de Fòrum de Recerca Revista de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

04/12/2019 | FCHS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I ha posat a disposició del públic, els números 21 a 24 de la revista Fòrum de Recerca, editats des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. La publicació d'aquests números, resultants de les Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials, suposa el rescabalament del deute amb les joves investigadores i investigadors que van participar en les edicions de 2016, 2017, 2018 i 2019 presentant les seues recerques.

Els números es poden consultar en obert des del repositori de la Universitat Jaume I:

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Humanes i Socials