UJI

Junta de centre

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Membres Nats

Direcció

Vicedirectors/Vicedirectores

Directors de departament

Membres Electes

PAS

PDI Funcionari Doctor

Resta PDI

Estudiantat

Representants d'altres centres

Representants de les direccions de màster del centre

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica