UJI

Direcció

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Última modificació: 27/04/2015 | Font: SI

Composició de la direcció del centre

Càrrec Nom Extensió Correu
Director/a Amelia Simó Vidal 8454 simo@uji.es
Secretari/Secretària Juan Ignacio Climente Plasencia 8092 climente@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió Ana María Piquer Vicent 8122 pvicent@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió Angel Miguel Pitarch Roig 9159 pitarcha@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió Beatriz Campos Sancho 8389 campos@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió Enrique Javier Sánchez Vilches 8151 vilches@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió José Luis Iserte Vilar 8144 jiserte@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió Julio Ariel Romero Pérez 8180 romeroj@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió Mario Ignacio Llusar Vicent 8244 mllusar@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió María de los Reyes Grangel Seguer 8328 grangel@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió Miguel Chover Selles 7689 chover@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió Raúl Izquierdo Escrig 8197 rizquier@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió Rodrigo Llopis Doménech 8136 rllopis@uji.es
Vicedirector adjunt de gestió Salvador Antonio Roselló Ripollés 8098 rosello@uji.es

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica