UJI

Comissions internes

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Comissions de l'ESTCE

Responsable: Direcció de l'ESTCE

Texte

Comissions de Titulació dels Graus de l'ESTCE (veure annexos III reglament)

Comissió Intergrau Industrials de  l'ESTCE (veure annex V reglament)

Comissió de Titulació dels Màsters de l'ESTCE (veure annex IV del reglament)

 • (per poder veure les composicions d'aquestes comissions podeu punxar en aquest enllaç): Composició

Tribunal de Compensació de Qualificacions de l'ESTCE:

 • Sergi Vello Cardus(suplent: David Curto Payá)
 • Mónica Asunción Hurtado Ruiz (suplent:Joaquín Beltrán Arandes)
 • Enrique Belenguer Balaguer (suplent: Ana Gosalbo Nebot)
 • Cristina Chiralt Monelón (suplent:Cristina Rebollo Santamaría)
 • Amelia Simó Vidal
 • Juan Ignacio Climente Plasencia

Comissió de Reconeixements de crèdits de l'ESTCE.

 • Presidenta: Amelia Simó Vidal, directora de l'ESTCE
 • Secretari: Juan Ignacio Climente Plasencia, secretari de l'ESTCE
 • Vocals: Vicedirectores de Grau de l'ESTCE
  • Reyes Grangel Seguer
  • Raúl Montoliu Colás
  • Beatriz Campos Sancho
  • Carlos García García
  • Ángel Miguel Pitarch Roig
  • Gemma Camañes Querol
  • Rodrigo Llopis Doménech
  • Carolina Clausell Terol
  • Mario Llusar Vicent
  • Julio Ariel Romero Pérez
  • José Luis Iserte Vilar

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica