UJI

Comissions internes

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Última modificació: 26/08/2021 | Font: SI

Comissions de Titulació dels Graus

Comissió Intergrau Industrials

Comissions de Titulació dels Màsters

Per a poder veure les composicions d'aquestes comissions podeu punxar en aquest enllaç: Composició

Tribunal de Compensació de Qualificacions

Sergi Vello Cardus(suplent: David Curto Payá)

Mónica Asunción Hurtado Ruiz (suplent:Joaquín Beltrán Arandes)

Enrique Belenguer Balaguer (suplent: Ana Gosalbo Nebot)

Cristina Chiralt Monelón (suplent:Cristina Rebollo Santamaría)

Amelia Simó Vidal

Juan Ignacio Climente Plasència

Comissió de Qualitat

Amelia Simó Vidal (Directora de l'ESTCE)

Mª Teresa Luis de Celias (Administrativa de l'ESTCE)

Patricia Escamilla (Tècnica mijana de l'Oficina d'estudis)

Mariola Belloso Saura (Tècnica superior de Qualiat de l'OPAQ)

David López Echevarria (Representant de l'estudiantat en el Consell de Planificació i Qualitat)

Sergi Vello Cardús (Represenant de l'estudiantat en la Comisió de Qualitat de l'ESTCE)

Ana Piquer Vicent (Vicedirectora de Màsters i Graus de l'ESTCE)

María José Aramburu Cap (Vicedirectora de l'ESTCE responsable per a la gestió de la qualitat)

 

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica