30/10/2023 | ESTCE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Edifici principal TD

 

AULES TEORIA

Planta baixa (ala 1)

 • TD1007AA. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari fixe. Sense tarima. 92 endoll ús estudiantat. Capacitat: 102 persones.
 • TD1015AA. Canó projecció i ordinador. 2 endolls. Mobiliari mòbil. Sense tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 35 persones.
 • TD1016AA. Canó projecció i ordinador. 2 endolls. Mobiliari mòbil. Sense tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 35 persones.
 • TD1017AA. Canó projecció i ordinador. 2 endolls. Mobiliari mòbil. Sense tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 35 persones.
 • TD1018AA. Aula avançada. Canó projecció i ordinador. 2 endolls. Mobiliari mòbil. Sense tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 35 persones.
 • TD1019AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Sense tarima. 42 endolls ús estudiantat. Capacitat: 64 persones.
 • TD1021AA. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mixte (fixe i mòbil). Sense tarima. 92 endolls ús estudiantat. Capacitat: 102 persones
 • TD1022AA. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mixte (fixe i mòbil). Sense tarima. 50 endolls ús estudiantat. Capacitat: 72 persones
 • TI1020AA. Canó projecció i ordinador fixe. Mobiliari mòbil. Sense tarima. Capacitat: 40 persones
 • TI1021AA. Canó projecció i ordinador fixe. Mobiliari mòbil. Sense tarima. Capacitat: 28 persones

Primera planta (ala 1)

 • TD1101AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. Pissarra doble. 42 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.
 • TD1102AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 58 persones.
 • TD1103AA. Aula avançada.Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 12 endolls ús estudiantat. Capacitat: 58 persones.
 • TD1104AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 12 endolls ús estudiantat. Capacitat: 58 persones.
 • TD1105AA. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 96 persones
 • TD1106AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 48 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.

Segona planta (ala 1)

 • TD1201AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 42 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.
 • TD1202AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 75 persones.
 • TD1203AA. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo. Mobiliari mòbil. Sense tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 66 persones.
 • TD1204AA. Aula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 84 persones.
 • TD1205AA. Aula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 77 persones.
 • TD1206AA. Aula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 42 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.

Tercera planta (ala 1)

 • TD1301AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 48 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.
 • TD1303AA. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 140 persones.
 • TD1304AA. Aula avançada. Aula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 48 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.
 • TD1316AA. Aula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. Pissarra doble. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 40 persones.

Planta baixa (ala 2)

 • TD2002AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Sense tarima. 24 endolls ús estudiantat. Capacitat: 63 persones.
 • TD2003AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Sense tarima. 24 endolls ús estudiantat. Capacitat: 63 persones.
 • TD2043AA. Aula avançada.Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo. Mobiliari mòbil. Sense tarima.Capacitat: 35 persones.
 • TD2044AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo. Mobiliari mòbil. Sense tarima.Capacitat: 28 persones.
 • TD2045AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo. Mobiliari mòbil. Sense tarima.Capacitat: 28 persones.
 • TD2046AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo. Mobiliari mòbil. Sense tarima.Capacitat: 40 persones.
 • TD2047AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Sense tarima. 24 endolls ús estudiantat. Capacitat: 63 persones.
 • TD2048AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Sense tarima. 24 endolls ús estudiantat. Capacitat: 63 persones.

Primera planta (ala 2)

 • TD2101AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 48 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.
 • TD2102AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 96 persones.
 • TD2103AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 58 persones.
 • TD2104AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 58 persones.
 • TD2105AA. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 96 persones.
 • TD2106AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 48 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.

Segona planta (ala 2)

 • TD2201AA. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 48 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.
 • TD2202AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 70 persones.
 • TD2203AA. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 50 persones.
 • TD2204AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 2 endolls. Mobiliari mòbil. Amb tarima. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 67 persones.
 • TD2205AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. Pissarra doble. 16 endolls ús estudiantat. Capacitat: 74 persones.
 • TD2206AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 48 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.

Tercera planta (ala 2)

 • TD2301AA. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 48 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.
 • TD2304AA. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo i 3 endolls. Mobiliari fixe. Amb tarima. 48 endolls ús estudiantat. Capacitat: 112 persones.

AULES DIBUIX

Segona planta (ala 2)

 • TD2302AL. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo Capacitat: 100 persones.
 • TD2303AL. Aula avançada. Taula multimèdia amb accés a internet, megafonia, projector de vídeo. Capacitat: 88 persones.

AULES INFORMÀTICA

Primera planta (part central)

 • TD0102AI. Taula multimèdia. Capacitat: 20 persones.
 • TD0103AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0104AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0105AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0106AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0107AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0108AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0130AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.

 Segona planta (part central)

 • TD0202AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0203AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0204AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0205AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0206AI. Taula multimèdia. Adobe. Capacitat: 30 persones.
 • TD0207AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0208AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.
 • TD0209AI. Taula multimèdia. Capacitat: 30 persones.