UJI

Curs: «Gènere, ciència i tecnologia» (2 crèdits optatius)

Última modificació: 26/09/2017 | Font: ESTCE

Curs: «Gènere, ciència i tecnologia»

Sessions presencials: del 3/10/2017 al 28/11/2017. Els dimarts de 13.30 a 15.30 hores a l'aula TD2105AA de l'ESTCE.
Treball de reflexió: realització d'un treball relacionat amb els continguts tractats en les sessions.

Curs convalidable per 2 crèdits de caràcter optatiu.

Continguts:

  • Conceptes bàsics. El sistema sexe-gènere. Socialització diferenciada. La divisió sexual del treball.
  • Història i evolució de la teoria feminista.
  • Introducció a la violència de gènere.
  • Marc jurídic de la igualtat entre dones i homes.
  • Estat de la situació de dones i homes en la ciència i la tecnologia. Desequilibris de gènere.
  • El paper de les dones en la ciència i la tecnologia.
  • Gènere i comunicació en la ciència i la tecnologia.
  • Incorporació de la perspectiva de gènere a la ciència i la tecnologia.

Inscripció: del 04/09/2017 al 02/10/2017.

Informació del curs (en format PDF)

Per a més informació, envieu un missatge a: estce@uji.es