Convertir el mòbil en un punt d'accés Wi-Fi

Indicacions per saber com convertir un telèfon mòbil en un punt d'accés Wi-Fi i, així, oferir connexió a Internet a altres dispositius.

Copiar fitxers de la unitat compartida

Indicacions per copiar fitxers de la unitat compartida (X, Y, Z...), accessible des de l'escriptori remot, a l'ordinador local.

Eduroam

Servei mundial de mobilitat segura per a la comunitat acadèmica que permet a estudiants, investigadors i personal de les instituciones participants tenir connectivitat a internet quan visiten altres centres.

Eduroam amb Windows 10

Guia destinada als membres de l'UJI per a connectar-se al servei mundial de mobilitat segura Eduroam.

Filezilla per a connexió via FTP

Aplicació disponible en diferents plataformes i sistemes operatius per a connectar-se a qualsevol servidor FTP per tal de transferir fitxers.

Gestió ubicació d'equips connectats a la xarxa

Eina que pretén facilitar la detecció d'errades en les dades que suporta la infraestructura de la UJInet per tal de corregir-les.

Portal captiu

Portal per on passen i s'identifiquen els usuaris de la xarxa wifi de l'UJI.

PAS: connexió a un recurs compartit en Windows

Indicacions per a connectar-se a un recurs compartit que permet als usuaris accedir a arxius i carpetes mitjançant la xarxa.

PAS: connexió a escriptori remot (Win10)

Infraestructura que permet connectar-se a un equip de forma remota. Això significa, per exemple, que permet usar els programes, arxius i recursos de xarxa de l'ordinador del treball des del dispositiu de casa.

PAS: connexió a escriptori remot en servidor ser.uji.es

Indicacions per connectar-se a l'escriptori, de forma remota, a través del servidor ser.uji.es

PAS: connexió a escriptori remot en servidor remot.uji.es

Indicacions per connectar-se a l'escriptori, de forma remota, a través del servidor remot.uji.es

PAS: connexió a escriptori remot en servidor remot.uji.es des de macOS

Indicacions per connectar-se a l'escriptori, de forma remota, a través del servidor remot.uji.es des d'un dispositiu amb macOS.

Pràctiques en aules d'informàtica: connexió a escriptori remot

Indicacions perquè professorat i alumnat puguen connectar-se des de l'ordinador personal a un equip de pràctiques de les aules d'informàtica. Una vegada feta la connexió, la persona té accés a tots els programes instal·lats a les aules d'informàtica i, per tant, pot treballar com si estiguera físicament a l'aula. El manual recopila les instruccions dels diferents procediments per connectar-se a un equip de forma remota en funció del sistema operatiu o el navegador que utilitze la persona usuària.

VPN. Ús del protocol L2TP

Característiques del protocol Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), convertit en un estàndard aprovat pel IETF (RFC 2661).

VPN en Android

Guia detallada per a instal·lar VPN en Android.

VPN en Linux

Guia detallada per a instal·lar VPN en Linux.

VPN en OS X

Guia per a instal·lar VPN en Mac OS X 10.11 .

VPN en Windows 7

Guia per a instal·lar VPN en Windows 7.

VPN en Windows 64 bits

Guia detallada per a instal·lar VPN en Windows 64 bits (versió 8 i superior).