Hardware i impressió

Administració de l'equip d'usuari

Per defecte els equips d'usuari són administrats pel Servei d'Informàtica encara que l'usuari, especialment el PDI, pot, de forma justificada i amb l'aprovació del seu responsable immediat, sol·licitar ser administrador.

Autoservei de reprografia

Indicacions per a utilitzar el servei de reprografia en règim d'autoservei. Qualsevol persona vinculada a l'UJI pot accedir als equips d'impressió que hi ha distribuïts pels campus i així fotocopiar, escanejar o imprimir els treballs enviats.

Càlcul científic

Maquinari i programari destinat a investigadors per a realitzar càlculs científics.

Escàner a USB en KONICA MINOLTA C227

Descripció dels passos per posar en funcionament l'escàner a un USB en KONICA MINOLTA C227 (instal·lades a partir de febrer de 2018).

Escàner HP LASERJET MANAGED MFP - E52545C

Instruccions de funcionament per a escanejar des d'aquests dispositius, instal·lats a partir de maig de 2019.

Escàner KONICA MINOLTA C227

Funcionament de l'escàner dels equips multifunció KONICA MINOLTA C227.

Escàner KONICA MINOLTA C227 (febrer 2018)

Instruccions de funcionament de l'escàner dels equips multifunció KONICA MINOLTA C227 instal·lats a partir de febrer de 2018.

Escàner KONICA MINOLTA HB368

Instruccions de funcionament de l'escàner dels equips multifunció KONICA MINOLTA HB368.

Escàner RICOH MP 2011sp o similar

Instruccions de funcionament de l'escàner dels equips multifunció RICOH MP 2011sp o similar.

Escàner SAMSUNG SL-M4080

Instruccions de funcionament de l'escàner dels equips multifunció SAMSUNG SL-M4080.

Impressora en xarxa

Instruccions per a la configuració dels servidors d'impressió en xarxa.

Gestió ubicació d'equips connectats a la xarxa

Eina que pretén facilitar la detecció d'errades en les dades que suporta la infraestructura de la UJInet per tal de corregir-les.

Usuari i contrasenya per a la impressió segura

Tutorial per a configurar la impressora i identificar automàticament un usuari cada vegada que vulga imprimir.

Windows per a PAS i PDI

Configuració del programari instal·lat en l'entorn Windows 10 en els equips del PDI i PAS.