Com heu d'utilitzar l’ordinador i els recursos tecnològics de l’aula?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Totes les aules de l'UJI disposen d'un conjunt d'equipament multimèdia. En la Guia d'aules multimèdia podeu consultar els recursos disponibles per aula, així com els connectors que té per a la detecció de portàtils. 

Per poder obrir la taula multimèdia cal que passeu el carnet universitari pel dispositiu electrònic de lectura que hi ha instal·lat. Aquesta lectura permet, a més, registrar l'inici de la classe i, alhora, activar l'enllumenat i la climatizació de l'aula. Si necessiteu més informació sobre el registre de les classes consulteu el manual Seguiment Docent i el document FAQ Seguiment Docent. Heu de tenir en compte que per poder utilitzar l'ordinador de l'aula, independement del sistema (Windows o Linux), heu d'introduir el vostre compte d'usuari/ària i la contrasenya. La taula multimèdia de l'aula, a més de projectar amb el canó, i reproduir àudio i vídeo, permet connectar portàtils i fins i tot enregistrar les classes en vídeo i pujar-les a l'Aula Virtual

S'aconsella que abans de la primera classe visiteu l'aula i proveu la tecnologia disponible.

Davant qualsevol problema o incidència heu de posar-vos en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU), ja siga al telèfon 964 387400 ja siga a través de l'aplicació. Per a més informació sobre com crear i consultar incidències utilitzant l'eina web del CAU consulteu el manual Centre d'Atenció a Usuaris | CAU (usuaris)També teniu a la vostra disposició el Codi de conducta, responsabilitat i ús del CAU.