Quines gestions administratives heu de fer?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Contacte amb Recursos Humans 

Professorat associat a temps parcial

En primer lloc, mitjançant un correu electrònic, que heu d’enviar al servei de Recursos Humans (pdirrhh@uji.es),  heu d’acceptar la plaça que us han adjudicat.

Una volta Recursos Humans haja rebut aquesta acceptació, us arribaran per correu electrònic les instruccions i la informació sobre la documentació que heu d’aportar per tal de formalitzar la contractació.

La firma del contracte i dels documents necessaris per a la contractació es realitzarà amb signatura digital i cal enviar-los, una vegada signats, a l'adreça pdirrhh@uji.es.

Per a la contractació, haureu d'aportar la següent documentació: DNI (anvers i revers), cartilla de la Seguretat Social o SIP, MUFACE... (anvers i revers), títol o títols oficials que es posseeixen (Llicenciatura/Grau, Màster oficial i Doctorat tant l'anvers com el revers), l'última nòmina del lloc de treball principal en cas que el règim de seguretat social del vostre lloc de treball principal siga el règim general i el certificat de l'horari d'activitat principal en el cas de les activitats privades. En el cas dels treballadors i treballadores autònomes, hauran d'aportar l'últim rebut de pagament de la quota d’autònoms i alta de l’IAE, per poder tramitar la compatibilitat. 

Prèviament a la signatura del contracte, la persona interessada ha d'haver sol·licitat la compatibilitat amb l'activitat principal i enviar per registre el justificant de la sol·licitud de compatibilitat.

Amb tota aquesta documentació, signareu el vostre contracte, se us donarà d'alta al sistema com a PDI i es farà la sol·licitud del carnet universitari. 

També haureu d'emplenar uns impresos (dades personals, IRPF, domiciliació de nòmines i sol·licitud de compatibilitat).

El Servei de Recursos Humans també us facilitarà documentació sobre el curs inicial de prevenció de riscos laborals, la circular de vigilància de l'estat de la salut i informació sobre la presentació i tramitació de baixes ILT.

Podeu trobar més informació en Contractació Professorat Associat i Assistencial

Professorat a temps complet

Un cop finalitzat el concurs d'accés a places de cossos docents universitaris, haureu d'aportar al Servei de Recursos Humans l'original de l'acreditació d'accés perquè quede constància en el vostre expedient. 

Personal Investigador

Haureu de contactar amb el Servei de Recursos Humans per conèixer quina documentació heu d'aportar en funció de la modalitat i de les característiques del vostre contracte. Ells us informaran dels tràmits que heu de dur a terme. 

Contacte amb el Departament

Després de signar el vostre contracte haureu de posar-vos en contacte amb el personal d'administració del vostre departament. Aquesta persona s'encarregarà d'assignar-vos un despatx i un telèfon, així com de donar-vos els permisos necessaris al carnet universitari perquè pugueu obrir les portes dels diferents espais i utilitzar els ordinadors de les aules.