Quins criteris ètics heu de seguir en la vostra investigació?

Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Investigació amb èsses humans

La Comissió Deontològica és l'òrgan encarregat d'avaluar i informar els projectes d'investigació i treballs acadèmics d'investigació, tesis doctorals i treballs fi de màster, que impliquen procediments en éssers humans. També de l'autorització de la difussió d’enquestes d’investigació adreçades a la comunitat universitària. Per a sol·licitar a la Comissió Deontològica l'avaluació ètica en projectes d'investigació amb èssers humans heu d'utilitzar aquest aplicatiu

Investigació amb animals

Pel que fa als procediments que impliquen l'ús d'animals de laboratori en experimentació és el Comitè Ètic de Benestar Animal l'encarregat d'avaluar la seva adequació. El treball d'aquest comité està homologat per l'òrgan de l'administració autonòmica amb competències d'acord amb el Reail Decret 53/2013, d'1 de febrer, pel que s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals emprats en experimentació i altres usos científics, incloent-hi la docència. Si necessiteu sol·licitar l'avaluació de projectes investigació, tesis doctorals i treballs de fi de màster que es realitzen amb animals cal que utilitzeu aquest aplicatiu

Difusió d'enquestes d'investigació 

Quan vulgueu difondre enquestes d'investigació a través de les llistes de correu electrònic de la comunitat universitària cal que sol·liciteu la seva autorització a la Comissió Deontològica a través del Registre electrònic. La sol·licitud cal que continga el contingut requerit en el protocol que regula la difusió de les enquestes i s'adrece al Vicerectorat. Podeu ampliar la informació sobre el funcionament d'aquesta aplicació en Registre Electrònic.  

Podeu trobar més informació sobre els criteris ètics en el web d'Ètica en la investigació