Com podeu programar i planificar les classes?

Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cada any s'aprova un calendari acadèmic de l'UJI amb els seus períodes de classe, d'exàmens i de tutoria. A més a més, abans del període de matrícula es publica tota la informació d'un curs al Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), on s'arrepleguen les guies docents de cada assignatura ("programa de l'assignatura"), les dates oficials d'examen (de totes les convocatòries del curs), el professorat, els horaris, les aules, el temari, la metodologia docent i el sistema d'avaluació. Després de l'inici del curs, la guia docent ja no es pot modificar i és d'obligat compliment per al professorat. És com el contracte que inclou les competències que cal ensenyar, la metodologia i, fins i tot, el sistema d'avaluació. Per a més informació consulteu el manual de Sistema d'Informació Acadèmica

Anualment es gestionen i es defineixen les guies docents de les assignatures de tots els estudis oficials, tant de grau com de màster, a través de l'aplicació Guies docents (IGLU > Gestio docent > Guies docents > Gestió de guies docents). Podeu obtenir més informació sobre el seu funcionament en el manual de Guies docents

Abans de l'inici de curs a través de l'IGLU (Gestió docent > Planificació docent) podeu comprovar i signar el vostre POD i consultar l'horari de les classes i introduir, a través de la secretaria del vostre departament, l'horari de les vostres tutories per tal que aparega publicat en el SIA. Podeu trobar més informació sobre aquesta eina informàtica en el manual Planificació docentA més, podeu gestionar l'agenda de les vostres tutories des de Google Calendar. En aquest tutorial, elaborat pel CENT, trobareu més informació sobre com configurar-ho i, en aquest altre, sabreu com l'alumnat pot seleccionar una franja horària de tutoria en Google Calendar. 

Atenció a la diversitat i accessibilitat

En la planificació de les vostres classes també heu de tenir en compte l'atenció a la diversitat i l'accessibilitat universal. En la guia per a la creació de materials docents accessibles podeu trobar pautes senzilles per augmentar l'accessibilitat dels vostres materials, així com conèixer algunes eines bàsiques útils. 

La Unitat de Diversitat i Discapacitat, emmarcada en la Unitat de Suport Educatiu (USE), dona suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica i/o discapacitat. Si hi ha alumnat matriculat en una de les vostres assignatures amb necessitats específiques el Pla d'Atenció a la Diversitat es posarà en contacte amb vosaltres, a l'inici de curs, per informar-vos, de forma confidencial, de la problemàtica i per aconsellar-vos unes pautes de treball adaptades. Podeu trobar més informació en UJI Universitat accessible

A la pàgina web de la Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) trobareu informació sobre cursos de formació i recursos per saber com generar continguts digitals accessibles. Aquest web recull material d'ajuda sobre com incloure subtítols a una presentació a temps real o eines informàtiques per fer transcripcions automàtiques en línia. L'URA és la unitat encarregada de vetllar per l'accessibilitat digital de tot el contingut dels llocs web de l'UJI i de les aplicacions mòbils. Podeu enviar les vostres consultes o suggeriments a l'adreça ura@uji.es