En quin idioma heu d'impartir les classes?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En l’UJI el valencià és la llengua pròpia i el castellà és cooficial, per la qual cosa ambdues es poden usar en classe. L'anglés també és llengua de docència en un 5% dels crèdits de cada grau. En la guia docent del SIA s'indica l'idioma en què s'impartirà l'assignatura i és absolutament necessari usar aquesta llengua al llarg de l'assignatura per seguretat lingüística. Per a més informació consulteu l’Estratègia de convivència i promoció lingüística (ECOPOL). A més a més, per a promocionar a PDI funcionari és necessari tenir el B2 d'anglés i el C1 de valencià. El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) ofereix cursos (alguns gratuïts per al PDI), compta amb el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL) i organitza exàmens oficials d'acreditació (en molts casos amb la possibilitat de recuperar les taxes si s'aprova l'examen).