Com heu d'examinar i avaluar l'estudiantat?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En moltes assignatures, els exàmens oficials són únics per a tots els grups de l'assignatura i es preparen en equip per part del professorat, mentre que en unes altres cada docent pot decidir l'examen i la resta d'activitats d'avaluació. A l'hora de proposar el sistema d'avaluació és fonamental que consulteu la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de graus i màster de l'UJI. Aquesta norma inclou, a més, els terminis per a corregir i informar a l’estudiantat de les qualificacions, el procés de revisió de l'examen i altres normes d'obligat compliment per part del PDI. 

El PDI responsable d'una assignatura és l'encarregat d'omplir les actes oficials a través de l'aplicació d'Actes (IGLU > Gestió docent > Actes acadèmiques). Per a més informació sobre el seu funcionament vegeu el manual d'Actes acadèmiques. 

L'última versió de l'aplicació d'Actes inclou la possibilitat d'importar les notes d'un curs de l'Aula Virtual. Per saber com fer-ho podeu consultar l'apartat Importar notes de l'Aula Virtual del manual d'usuari i aquest videotutorial elaborat pel CENT.