Com podeu consultar l'alumnat matriculat en una assignatura?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A través de l'IGLU podeu generar llistats en pdf o excel de l'estudiantat de qualsevol assignatura oficial o crear orles amb les fitxes i fotos de l'alumnat . Heu d'anar a la secció Gestió docent i, dins, a Llistes. En el cas de la Sol·licitud de llistes d'estudiantat, per exemple, podeu generar els llistats amb diferents paràmetres, com podeu observar en la imatge de sota.

En l'Aula Virtual també podeu visualitzar tot l’estudiantat matriculat en l'assignatura i enviar-li missatges. És important que respecteu les normatives sobre protecció de dades personals de l'UJI

Pantalla per sol·licitar les llistes d'estudiants d'una assignatura, grup o subgrup

Dins de l'IGLU també disposeu de l'aplicació de Monitor de matrícula per a consultar la matrícula de les assignatures (grups i subgrups) que tingueu assignades al vostre POD. Podeu ampliar la informació en el manual de funcionament de l'aplicació

Podeu crear grups de Google per a cada classe o grup d'alumnes (pràctiques, laboratori, etc.) per, per exemple, convidar-los a una sessió de videoconferència (Meet). Al web del CENT trobareu unes instruccions per conèixer com fer-ho.