Atenció a la diversitat i accessibilitat

07/10/2021 | Test
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En la planificació de les vostres classes també heu de tenir en compte l'atenció a la diversitat i l'accessibilitat universal. En la Guia d'accessibilitat digital trobareu pautes, informació i material de suport per augmentar l'accessibilitat dels vostres materials, així com conèixer algunes eines bàsiques útils per comprovar l'accessibilitat dels continguts.

La Unitat de Diversitat i Discapacitat, emmarcada en la Unitat de Suport Educatiu (USE), dona suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica i/o discapacitat. Si hi ha alumnat matriculat en una de les vostres assignatures amb necessitats específiques el Pla d'Atenció a la Diversitat es posarà en contacte amb vosaltres, a l'inici de curs, per informar-vos, de forma confidencial, de la problemàtica i per aconsellar-vos unes pautes de treball adaptades. Podeu trobar més informació en UJI Universitat accessible

A la pàgina web de la Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) trobareu informació sobre cursos de formació i recursos per saber com generar continguts digitals accessibles. Aquest web recull material d'ajuda sobre com incloure subtítols a una presentació a temps real o eines informàtiques per fer transcripcions automàtiques en línia. L'URA és la unitat encarregada de vetllar per l'accessibilitat digital de tot el contingut dels llocs web de l'UJI i de les aplicacions mòbils. Podeu enviar les vostres consultes o suggeriments a l'adreça ura@uji.es