Com podeu innovar educativament?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cada any, l’UJI ofereix al seu professorat convocatòries d’ajudes per a innovar en la docència i compta amb un registre oficial dels grups d’innovació educativa on es pot consultar els equips d’innovació de cada facultat (es pot conèixer quin professorat participa en els grups i quins projectes d’innovació han executat). A més a més, tot el PDI pot demanar al seu departament la incorporació de les seues publicacions docents i d’experiències d’innovació (manuals, articles, etc.) dintre del Registre de publicacions docents. Tant els projectes d’innovació com les publicacions docents són mèrits contemplats al sistema d’avaluació anual de l’UJI de l’activitat del docent.