Com podeu ampliar la vostra formació docent?

Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Pla de formació docent del professorat de l’UJI inclou Formació d’acollida (cursos per al nou PDI que s’incorpora a la docència de l’UJI), el Programa de Formació del Professorat Novell (cursos i suport al PDI amb menys de 3 anys d'experiència docent en l’UJI) i els Programes de Formació Permanent (cursos per a tot el PDI en general). Tota aquesta formació gestionada per la Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) de l’USE és gratuïta i se certifica com a mèrit vàlid en acreditacions, avaluacions docents, renovació de contractes, etc.

Consulteu la pàgina web de Formació docent del Professorat per tal d'ampliar la informació.