Com podeu ampliar la vostra formació docent?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Pla de formació docent del professorat de l’UJI inclou Formació d’acollida (cursos per al nou PDI que s’incorpora a la docència de l’UJI), el Programa de Formació del Professorat Novell (cursos i suport al PDI amb menys de 3 anys d'experiència docent en l’UJI) i els Programes de Formació Permanent (cursos per a tot el PDI en general). Tota aquesta formació gestionada per la Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) de l’USE és gratuïta i se certifica com a mèrit vàlid en acreditacions, avaluacions docents, renovació de contractes, etc.

A la plataforma IGLU teniu disponible la secció Formació docent i innovació educativa que inclou diversos apartats:

  • Formació docent del professorat: podeu consultar els cursos de formació docent als quals heu assistit, la vostra participació en el programa de novells i també generar els certificats electrònics oficials de tots aquests mèrits.
  • Grups d'innovació educativa: podeu consultar en quins grups heu participat o esteu participant (com a director/a o com a investigador/a), realitzar tots els tràmits de modificació dels grups i generar els certificats electrònics oficials de participació. 
  • Projectes d'innovació educativa: podeu consultar en quins projectes d'innovació educativa heu participat i generar el certificat electrònic oficial de participació en projectes. 

Consulteu la pàgina web de Formació docent del Professorat per tal d'ampliar la informació.