Com s'avalua la vostra activitat docent?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des del curs 2019/20 les enquestes a l’estudiantat sobre la docència són electròniques i s’activen d’ofici en les dues assignatures de màster i de grau de cada semestre en les quals el professorat tinga major matrícula i major nombre de crèdits assignats. El professorat rebreu un missatge electrònic, a principi de cada semestre acadèmic, donant publicitat al procediment. El programa DOCENTIA-UJI avalua l’activitat docent del professorat de l’UJI, utilitzant les enquestes a l’estudiantat, i altres mèrits del professorat, com la participació en cursos i projectes d'innovació educativa, ús de l’Aula Virtual, etc. Els mèrits relatius a publicacions docents i a la formació docent realitzada fora de l’UJI ha d’aportar-los el mateix professorat a l'administració del departament. En el Reglament d’avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI s’explica el funcionament i l’estructura d’aquest programa, i altres aspectes importants del mateix com les accions derivades dels resultats de l’avaluació (article 22) o el promptuari del programa (Norma Tècnica 2).