Guia del personal docent i investigador | PDI

Amb l'objectiu de facilitar la incorporació del PDI a l'UJI, en aquest web trobareu informació sobre el funcionament de la Universitat, el vostre entorn de docència i investigació i els serveis que presta. També teniu disponible informació i indicacions sobre el sistema d'autenticació per accedir als serveis tecnològics i enllaços a la documentació i els manuals d'usuari de les diferents aplicacions i eines tecnològiques que haureu d'utilitzar durant el desenvolupament de la vostra docència i investigació. 

Guia del PDI