Base de dades Persones

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

És la base de dades institucional de l'UJI i que serveix per a gestionar les persones vinculades a la Universitat siga pel motiu que siga. Heu d'accedir a través deNavegador Oracle (IGLU > Navegador Oracle Forms Webs i un cop dins del navegador anar a: Aplicacions > Aplicacions disponibles > Gestió de recursos d'infraestructura > Persones).

Hi podreu accedir mentre dure el vostre contracte de treball i mentre estigueu en un servei determinat. Per tant, si canvieu de servei, haureu de sol·licitar l'actualització d'accés, ja que en alguns casos les eines són distintes i no s'actualitzen fins que ho demana l'usuari/ària. Podeu fer la petició mitjançant l'aplicació Formularis de petició - SPI (Nova sol·licitud > Recursos electrònics > Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI > Sol·licitud d'obertura d'un compte d'explotació). Cal subratllar que aquest tipus de peticions són electròniques i passen directament a la firma/aval del director/a del departament o del cap de servei, perquè les autoritze. 

Per accedir a l'aplicació, en Aplicacions heu de polsar Persones i així s'obrirà el formulari de la base de dades