Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La plataforma d'informació i gestió en línia IGLU (disposeu d'un enllaç directe des del portal web www.uji.es) s'engloba en l'entorn conegut com a e-UJIer@. És el catàleg d'aplicacions de suport a la gestió i administració universitària de l’UJI. Cadascuna té una finalitat concreta i es distingeix per un nom amb la forma e-UJIer@nom d’aplicació. Exemples: e-UJIer@IGLU, e-UJIer@GRE, e-UJIer@ GEI

Segons el vostre perfil d'usuari i el lloc de treball que ocupeu tindreu uns permisos o uns altres per poder accedir a les aplicacions que necessiteu per a desenvolupar la vostra feina. Per accedir-hi us haureu d'autenticar amb el vostre nom d'usuari i clau d'accés. 

Tota la informació que es tramita a través de l’e-UJIer@ es pot consultar i es pot fer servir per a l’elaboració d’informes; es poden utilitzar eines d’explotació de dades com ara el programa Discoverer o eines d’ofimàtica que permeten la navegació i l’explotació analítica de les dades per al suport a la presa de decisions. Per a més informació consulteu el document Discoverer. 

Podeu obtenir més informació sobre el funcionament d'aquesta plataforma en el manual IGLU