Com heu de registrar l'horari laboral?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El PAS està obligat a registrar les seues entrades i eixides del lloc de treball. Ho ha de fer amb el carnet de l'UJI en les màquines instal·lades en cada centre: 

  • En iniciar la jornada de treball (de matí o de vesprada) s’ha de marcar el número 1 en la màquina (es registra l’hora del sistema).
  • En finalitzar la jornada (de matí o de vesprada) s’ha de marcar el número 2.
  • Cada vegada que s’interromp la jornada s’ha de marcar el número 2 i, en tornar a començar, s’ha de marcar el número 1 fins a tres vegades al dia.

En el manual Control de presència per al Personal d’Administració i Serveis (PAS) trobareu les indicacions per a realitzar el registre horari, mitjançant la targeta universitària física o virtual, en els dispositius de control d’accés. Per a més informació també podeu consultar les Instruccions de desenvolupament de l'article 4 del calendari laboral  (Procediment de control horari)

Amb la pandèmia de la COVID-19 també existeix la possibilitat de registrar l'horari a través de l'aplicació Gestió horària (IGLU > Recursos humans > Laboral > Gestió horària). Només es pot fer el registre, però, en equips de l'UJI, a excepció dels casos en què l'administrador ho haja autoritzat expressament i ho puguen fer des de qualsevol altre dispositiu. 

Aquesta aplicació recull tota la informació sobre el vostre registre horari i les incidències. Podeu trobar més informació sobre el funcionament d'aquesta eina en el manual de Gestió horària i en el document FAQ Gestió horària

Permisos per absentar-se del lloc de treball 

Podeu sol·licitar els permisos per absentar-vos del lloc de treball per un motiu justificat i recollit en la normativa a través de l'IGLU (Recursos humans > Laboral > Gestió de permisos del PAS.A través d'aquesta aplicació web, feu la petició i aporteu, si es requereix, la documentació justificativa. Podeu trobar més informació sobre el funcionament d'aquesta plataforma informàtica en el manual Gestió de permisos del PAS.