Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Anualment s’elabora el calendari laboral del PAS, negociat prèviament amb els representants sindicals i aprovat després pel Consell de Govern. En el calendari s’estableix la distribució anual dels dies de treball, els dies festius, la jornada laboral, el procediment de control horari, els períodes de vacances, les llicències, els permisos i qualsevol altra situació que siga necessària per a l’organització del treball. Podeu consultar el calendari laboral de cada any en Calendari laboral del personal d'administració i serveis.