Informació acadèmica, horaris i aules

30/05/2022 |
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Oferta acadèmica de l’UJI

En la pàgina web d'Estudis a la Universitat Jaume I trobareu tota l’oferta acadèmica de graus, màsters universitaris i doctorat de la Universitat.

Informació acadèmica

En el Sistema d’Informació Acadèmica (SIA) trobareu totes les dades acadèmiques de les assignatures tant de grau com de màster universitari, així com les guies docents, els horaris, les aules, les dates dels exàmens, el temari, la metodologia docent o el sistema d'avaluació. Si necessiteu informació de com funciona aquesta plataforma informàtica consulteu el manual Sistema d'Informació Acadèmica | SIA. A més, SIA compta amb un assistent virtual, el TATbot, que facilita l’obtenció d’informació. Podeu accedir a aquest xatbot des de la icona que apareix en SIA, en el marge inferior dret.

Còpia de matrícula

Un cop confirmeu la matrícula a través de l’Assistent de matrícula, rebreu al correu electrònic una còpia amb les assignatures, grups i subgrups en què us heu matriculat. De tota manera, si necessiteu una còpia de la matrícula de grau, heu d’entrar a la plataforma d’informació en línia IGLU i anar a la secció Acadèmica > Graus > Impressió de la còpia de la matrícula de grau.

Horaris de les classes

Estudis de Grau

Primer curs. Per conèixer els horaris de primer curs de grau, és convenient que consulteu els Circuits de Matrícula en el Sistema d’Informació Acadèmica (SIA). Heu de tenir en compte que els circuits són les diferents combinacions d’horaris d’assignatures de primer establerts per la Direcció del títol. Estan pensats per a facilitar la matrícula a l’estudiantat de nou ingrés, evitant la coincidència de classes i sense que hagen de triar cap assignatura.

Segon curs. Podeu consultar els horaris de la resta de cursos a través de l’apartat Horaris que hi ha en cada assignatura. A més, a través del SIA i dins de la pantalla d’un estudi, teniu la possibilitat de personalitzar els horaris, especificant quines assignatures amb el seu horari voleu veure sobre un calendari. En l’apartat personalitzar els horaris del manual de SIA trobareu informació de com fer-ho.

Teniu també a la vostra disposició l’Agenda electrònica per afegir les vostres classes al calendari de Google que és el que ve integrat en el compte corporatiu.

Estudis de Màster universitari

Els horaris del màster es poden consultar al web de cada màster universitari a l’apartat ‘Pla d'Estudis - Horaris’.