Per què és important la protecció de dades?

14/01/2022 | Test
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La informació és un dels actius principals de l'UJI i resulta fonamental per a la realització dels seus fins. Les tecnologies de la informació i les comunicacions faciliten el tractament d'aquesta informació i en milloren la gestió, tot i que també suposen més riscos i amenaces. Per això, s'han establit mecanismes i mesures que garantisquen la seguretat i privacitat de les dades. 

En les vostres activitats diàries accedint, per exemple, a l’Aula Virtual o a directoris corporatius, trobareu dades de tipus personal o dades confidencials. Tota aquesta informació, que pot estar en paper o en format digital, és d'ús exclusivament intern i no la podeu utilitzar per a cap altra finalitat que no siga la relacionada amb les activitats de l'UJI. Les dades dels membres de la comunitat universitària només són d’accés intern i tractades amb finalitats de gestió interna pròpies de les tasques de la Universitat. A més, existeixen diferents tipus de tractament de dades en funció de la seua finalitat ja siga, per exemple, de gestió i docència (accés a videoclasses, per exemple), ja siga d'investigació o d’altres com les activitats esportives, culturals, etc.

Us heu de comprometre a fer un ús correcte de la informació, a accedir únicament a la indispensable per al desenvolupament de les vostres funcions, a respectar aquesta política i les mesures de seguretat establides i a notificar qualsevol incident o punt feble que detecteu en la protecció de les dades. A més, heu de tenir en compte que l'obligació de confidencialitat i sigil continua un cop s'acaba el vostre vincle amb la Universitat.

Només podeu utilitzar els recursos informàtics i la informació que contenen per a activitats de gestió, científiques, educatives o de comunicació, relacionades amb la Universitat.

És convenient i important que llegiu i consulteu la normativa i política de seguretat i privacitat en la pàgina del Centre de seguretat i privacitat.