Desevolupament de les classes

12/01/2022 |
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Qualificacions

Informació sobre els llocs on podeu consultar les vostres notes, l'expedient acadèmic o el certificat de notes.

Com podeu demanar una tutoria?

Pautes i indicacions per sol·licitar una tutoria al professorat.

Pràctiques en les aules informàtiques

Informació sobre el software instal·lat en les aules d'informàtica i indicacions per poder connectar-se a un d'aquests equips.

Impressions a les aules d'informàtica

Informació sobre el sistema d'impressió en les aules d'informàtica.

Reconeixement de crèdits

Informació sobre la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

Pràctiques externes

Informació sobre el desenvolupament de les pràctiques externes.

TFG/TFM

Informació sobre la inscripció a les propostes de TFG o TFM i l'entrega del treball.

Expedició i recollida de títol universitari

Informació sobre com sol·licitar el títol, consultar les taxes o demanar un duplicat de títol o el títol electrònic.