Pressupost, comptes anuals i auditoria

13/12/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Els PRESSUPOSTOS, BASES D'EXECUCIÓ, COMPTES ANUALS i INFORMES D'AUDITORIA de la UJI i les seues entitats depenents poden consultar-se en l'enllaç següent:
 
 

Exercicis:

Informació proporcionada per: Servei d’Informació Comptable