Comptes oberts Universitat Jaume I

17/11/2017 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Relació de saldos mensuals dels comptes bancaris

Mostra la informació dels saldos a fi de cada mes de cadascun dels comptes que la Universitat Jaume I té oberts en les diferents entitats bancàries.

A més, la Llei 5/2016, indica que hauran de publicar-se les dades següents sobre cada moviment, entenent el moviment com s’identifica en la comptabilitat.

Accedir a les dades

Relació d'ingressos pressupostaris

Mostra la informació relativa als ingressos pressupostaris de la Universitat Jaume I per subconcepte econòmic.

Accedir a les dades

Relació de pagaments realitzats

Mostra la informació relativa als pagaments pressupostaris de la Universitat Jaume I per subconcepto econòmic.

Accedir a les dades

Relació de cobraments i pagaments extrapressupostaris

Mostra la informació relativa als pagaments i cobraments extrapressupostaris de la Universitat Jaume I.

Accedir a les dades

Informació proporcionada per: Secretaria General