Comptes oberts Fundació Isonomia

21/12/2017 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Fundació Isonomia es constitueix el 16 de gener de 2002 com a fundació, de durada indefinida, sense ànim de lucre i d'interès general, l'entitat del qual fundadora és la Universitat Jaume I de Castelló. L'àmbit d'actuació per a desenvolupar les seues activitats és tot el territori espanyol. Està inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri d'Educació, sota el Protectorat de Fundacions de la Secretaria General Tècnica del Ministeri d'Educació des de l'1 de setembre de 2009 amb el nombre de registre 1.165. 

Relació de saldos mensuals dels comptes bancaris

Mostra la informació dels saldos a fi de cada mes de cadascun dels comptes que la Fundació Isonomia té oberts en les diferents entitats bancàries.

A més, la Llei 5/2016, indica que hauran de publicar-se les dades següents sobre cada moviment, entenent el moviment com s'identifica en la comptabilitat.

Accedir a les dades

Relació de cobraments

Mostra la informació relativa als ingressos de la Fundació Isonomia.

Accedir a les dades

Relació de pagaments realitzats

Mostra la informació relativa als pagaments de la Fundació Isonomia.

Accedir a les dades

 

Informació proporcionada per: Secretaria General