Universitat Jaume I - UJI - Castello

Observatori lingüístic
Servei de Llengües i Terminologia
  bústia observatori lingüístic

  Observatori lingüístic
  Observatori Lingüístic


  Presentació

  L'Observatori Lingüístic pretén ser un referent en la defensa i promoció del valencià en tots els àmbits de la Universitat, com també de l'ús que es fa a l'UJI d'altres llengües, en especial el castellà i l'anglès.

  L'avaluació i l'evolució de la situació de les llengües, la defensa dels drets lingüístics, l'elaboració d'informes sociolingüístics i la seua difusió, figuren entre els seus objectius.  

  Actualitat

  Publicació de les convocatòries de reconeixement i suport a la docència en valencià i de reconeixement i suport a la internacionalització i la docència en anglès

  La Universitat publica dues convocatòries de reconeixement i suport a la docència en valencià (PDF) i de reconeixement i suport a la internacionalització i la docència en anglès (PDF).

  El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 14 d'abril de 2014.

  El SLT publica un estudi comparatiu de les llengües de la docència en els graus de l'UJI des del curs 2010/2011 al curs 2013/2014

  El Servei de Llengües i Terminologia ha publicat l'Estudi comparatiu de l’ús de les llengües de la docència en els graus de l’UJI des del curs 2010/2011 al 2013/2014 (PDF). És interessant l'estudi perquè descriu l'evolució del valencià i del castellà davant del procés de la introducció de l'anglès en la docència en els graus durant aquests quatre darrers cursos.

  Igualment el SLT ha publicat unes Taules comparatives de l’ús de les llengües de la docència en les titulacions de l’UJI entre el curs 2012/2013 i el curs 2013/2014 (PDF).

  Informe sobre el seguiment del Pla pluriennal de multilingüisme. Curs 2012/2013 (PDF)

  Campanya de difusió del Voluntariat Lingüístic 2013

  Cartell del Voluntariat Lingüístic 2013Avancem amb el Voluntariat Lingüístic!

  Passa-t'ho bé amb la llengua!

  Vols conèixer gent de la teua terra i d'altres cultures?
  Vols viure la vida en valencià?
  Vols col·laborar a millorar l'ús de les llengües a l‘UJI?
  Vols passar-ho bé mentre aprens i intercanvies el valencià, l'anglès o altres llengües?
  Vols tindre una experiència nova amb la llengua?

  Participa i suma crèdits!

  [Més informació (PDF)]

  La Universitat aprova el Programa de reconeixement i suport de la internacionalització dels graus i la docència en anglès

  La Universitat Jaume I ha aprovat el Programa de reconeixement i suport de la internacionalització dels graus i la docència en anglès, que es recolza en el Pla pluriennal de plurilingüisme i en la voluntat d'internacionalització de l’UJI. Aquest programa va adreçat a les comissions de grau, les quals hauran de sol·licitar la seua participació en alguna de les accions derivades del programa: reconeixement d'1,5 crèdits per cada crèdit de docència impartida totalment en anglès fins a un màxim de 6 crèdits per titulació i 3 crèdits per professor; ajuda de matrícula en un curs d’anglès i un examen d’acreditació dels oferits pel SLT de l'UJI per a professorat que impartisca docència totalment en anglès, fins a un màxim de dos professors beneficiaris per grau.

  Les sol·licituds per participar al programa correspon fer-la als vice-degans o vice-directors abans del 27 de març. Per al curs 2013/2014 només podran ser admesos tres graus per participar en aquest programa quedant exclosos els graus de l’àmbit lingüístic. (llegir més)

  L'UJI aprova el Programa de reconeixement i suport de la docència en valencià

  El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el Programa de reconeixement i suport de la docència en valencià que, emparant-se en el Pla pluriennal de multilingüisme, té com a objectiu el foment de la introducció de nova docència impartida en valencià. D’aquesta manera, el programa, adreçat a les comissions de grau, inclou quatre tipus d’accions. En primer lloc, el reconeixement de 1,5 crèdits per cada crèdit de docència en valencià en assignatures fins ara impartides en castellà, fins a un màxim de sis crèdits per titulació i 3 crèdits per professor. En segon lloc, es contempla al programa l’ajuda de matrícula en un curs de valencià i un examen d’acreditació dels oferits pel Servei de Llengües i Terminologies de l’UJI.

  Les sol·licituds per participar al programa correspon fer-la als vice-degans o vice-directors abans del 27 de març. Per al curs 2013/2014 només podran ser admesos tres graus per participar en aquest programa quedant exclosos els graus de l’àmbit lingüístic. (llegir més)

  L'UJI posa en marxa el Programa d'assessors i mentors lingüístics

  El Consell de Govern ha aprovat el Programa d’assessors i mentors lingüístics, inclòs dins del Pla pluriennal de multilingüisme de l’UJI, amb el principal objectiu de reforçar la docència en valencià i en anglès i facilitar la tasca del professorat i la integració de l’estudiantat en l’ús d’aquests idiomes com a llengües vehiculars. El programa se divideix en tres accions: tàndems o parelles lingüístiques, assessors lingüístics i mentors lingüístics.

  L’objectiu general dels tàndems és millorar els coneixements orals de les llengües prioritàries de l’UJI (valencià, anglès i castellà), encara que es pot fer servir per a altres llengües. Aquesta acció ja existeix entre l’estudiantat estranger i propi, o mitjançant el voluntariat lingüístic, però es vol promocionar per a que hi puguen accedir un nombre més elevat d’estudiants. L’acció serà promoguda pel Servei de Llengües i Terminologia mitjançant les xarxes socials.

  La segona acció, d’assessors lingüístics, permetrà donar suport al professorat que comence a fer docència en anglès o valencià. L’estudiantat participant en aquesta acció haurà d’estar vinculat a determinades titulacions de l’UJI i uns coneixements determinats de la llengua anglesa o valenciana. Els assessors i assessores s’ocuparan, durant uns 50 hores, de la correcció lingüística del material ja traduït o d’oferir informació sobre recursos disponibles. L’estudiantat de grau obtindrà dos crèdits per activitats extraacadèmiques i a l’estudiantat de màster s’incorporarà l’activitat en el seu suplement europeu al títol.

  Per últim, l’acció de mentors lingüístics és donar suport a l’estudiantat amb baixos coneixements lingüístics d’anglès o valencià i que estiga rebent docència en aquestes llengües. L’estudiantat mentor haurà de tenir un nivell de B2 en anglès i C1 en valencià. Entre les seues tasques estarà l’assessorament per a comprendre i treballar en materials de classe en anglès i en valencià, així com la compressió i l’expressió oral en la classe. A l’igual que en l’acció anterior l’estudiantat mentor serà recompensat amb un o dos crèdits per activitats extraacadèmiques (segons participe en un o dos semestres), si és de grau, o s’incorporarà l’activitat en el seu suplement europeu al títol, si és de màster. (llegir més)

  XI Setmana Enric Soler i Godes

  XI Setmana Enric Soler i GodesLa Fundació Enric Soler i Godes, de la qual és membre la Universitat Jaume I té, entre els seus objectius afavorir les investigacions i estudis de les noves generacions d'educadors així com afavorir la innovació en la pràctica educativa en valencià, seguint l’esperit de les Normes del 32, signades a Castelló de la Plana. La Fundació atorga un premi anual adreçat a tots els professionals de tots els nivells educatius que realitzen la seua pràctica docent en valencià i que s’anomena ‘Premi Enric Soler i Godes a la Innovació Educativa’.

  Amb aquesta finalitat la Fundació realitza l'XI Setmana Enric Soler i Godes i atorga el seu premi anual del 27 al 30 de novembre de 2012. (llegir més)


  Estudiar en valencià i en anglès. 10 preguntes bàsiques

  Estudiar en valencià i en anglès. 10 preguntes bàsiquesEl Servei de Llengües i Terminologia presenta una campanya adreçada a l'estudiantat per intentar resoldre aquells dubtes que té aquest col·lectiu a l'hora d'enfrontar-se amb l'ensenyament multilingüe a la Universitat i oferir-los informació sobre formació, acreditació i capacitació complementàries en llengües:

  "Si em matricule en una assignatura en valencià o en anglès... tinc l’obligació de fer els treballs, exàmens, etc., en valencià o en anglès? En el futur caldrà acreditar algun nivell de coneixement de valencià i d'anglès? Hi ha formació complementària de valencià i d'anglès?" ? (llegir més)  Informe sobre el desenvolupament dels objectius, accions i indicadors del Pla pluriennal de multilingüisme 2011/2014. Juliol de 2012

  L’Informe, presentat al Consell de Govern del dia 26 de juliol de 2012, estableix per a la seua anàlisi una foto fixa del desenvolupament de les accions del Pla a finals de juny de 2012. Això ha estat possible per un seguiment del Pla que s’ha anat fent de manera ordenada, com un document «viu», que es va modificant a mesura que es van realitzant les accions, com un document transparent, de manera que tota persona interessada pot accedir a la informació (llegir més)


  El Consell de Govern, en la seua sessió núm. 21, de 30/3/2012 ha aprovat el Document de carrera docent i investigadora

  El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el Document de Carrera Docent i Investigadora en el que s'estableixen els principis pels quals s'ha de regir l'UJI per a la dotació, contractació i promoció del personal docent i investigador amb l'objectiu de tenir un creixement planificat, racional i sostenible, ajustant-se sempre a les disponibilitats pressupostàries. A més, pretén concretar els requisits que el PDI de la Universitat ha de complir per a poder desenvolupar de forma satisfactòria les funcions que li són pròpies.

  Entre aquests requisits, matisats amb una sèrie de moratòries per a les places dotades, s'estableixen els requisits lingüístics, tant de valencià com d'anglès per a ser professorat amb estabilitat, siga contractat o funcionari a la Universitat. (llegir més)


  Informe sobre les llengües de la docència a la Universitat Jaume I. Informe del curs 2011-2012

  Hem avançat o anem de mal en pitjor en l'ensenyament del valencià a l'UJI?
  S'està introduint la docència en anglès a l'UJI? La docència en anglès minva la docència en valencià?
  Si tens interès en saber la resposta a aquestes preguntes fes un cop d'ull a Les llengües de la docència a la Universitat Jaume I. Informe del curs 2011/2012 (PDF)


  80 Aniversari de les Normes de Castelló

  80 Aniversari de les Normes de CastellóLa Universitat Jaume I ha preparat, amb motiu del 80 Aniversari de les Normes de Castelló (1932-2012, un seguit d’activitats que giraran principalment al voltant de tres signants destacats de les Normes: Carles Salvador, Josep Pascual i Tirado i Enric Soler i Godes, a més de Joan Fuster, important difusor de les Normes, de qui enguany es celebra els 50 anys de la publicació de Nosaltres els valencians. (llegir més)  La seguretat lingüística a l'aulaLa seguretat lingüística a l'aula

  Què entenem per llengua vehicular de la docència?
  Què entenem per seguretat lingüística?
  Per què és important la seguretat lingüística?

  La Universitat Jaume I ha aprovat un Manual d’usos lingüístics que fa referència a la seguretat lingüística en la docència universitària. Aquesta és una iniciativa compartida per la resta d’universitats de l’àmbit lingüístic. De fet, des de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives s’ha elaborat una proposta explicativa que ens pot ser molt útil per entendre els conceptes de “llengua vehicular” i de “seguretat lingüística”.

  En definitiva, són un seguit de bones pràctiques que sense dubte redundaran en una major tranquil·litat en la impartició de la docència i en una major fluïdesa en la relació estudiantat/professorat (llegir més)


  43a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana43a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana

  Enguany el Centre Excursionista de Castelló (CEC) ha estat l’encarregat d’organitzar la 43a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, un encàrrec que ha rebut de la FEEC i que considera un honor, el qual vol compartir amb el conjunt de les organitzacions excursionistes valencianes. Així doncs, convida tota la família excursionista, tant del nord com del sud de l’Ebre, així com de les Illes, que ens acompanye a encendre la Flama de la llengua a Prada (Conflent) i a dipositar-la a Montserrat.

  Dijous passat, 12 de gener, una representació del CE de Castelló, integrant de la comissió organitzadora dels actes de la Flama de la Llengua, es va reunir amb el rector de la Universitat Jaume I de Castelló, Vicent Climent, per a presentar-li el programa d’actes d’aquesta 43a Renovació.

  Precisament, el primer acte públic de la Flama en Castelló té lloc amb la recepció a l'UJI el dia 1 de febrer a les 11 hores a la sala de premsa del Rectorat. L'UJI ha valorat molt positivament la rellevància en l’àmbit cultural d’aquesta celebració i la coincidència del 80è aniversari de les Normes de Castelló (llegir més)


  La Universitat Jaume I ha esgotat les 100 places disponibles per a matricular-se en l'aplicació virtual d'aprenentatge de llengües Rosetta Stone, un nou mètode que permet a la comunitat universitària l'autoaprenentatge d'idiomes d'acord amb un mètode que simula la immersió lingüística. Les prop de 40 persones que s'han quedat en llista d'espera tindran una altra oportunitat per a matricular-se al juliol, quan s'òbriga un segon torn per a cobrir les baixes de les persones que no puguen continuar o no hagen cobert el contingent mínim d'hores que estableix el curs.  (llegir més)


  El Consell de Govern de l'UJI aprova el Manual d'usos lingüístics (PDF). Núm. de la sessió del Consell de Govern : 17 (16/12/2011) 

  El Consell de Govern ha aprovat la proposta de Manual d’usos lingüístics de la Universitat Jaume I que servirà per implementar l’acció 5.1 de l’eix 1 del Pla pluriennal de multilingüisme i, a la vegada, dotarà d’un marc de referència globalment vàlid i homogeneïtzarà la imatge corporativa en matèria de llengua. (llegir més)


  La Universitat ha elaborat una Guia de la docència multilingüe (PDF). Núm. de la sessió del Consell de Govern: 16 (28/11/2011)

  El Consell de Govern ha sigut informat de la redacció d'una Guia per a la docència multilingüe, un text que orientarà a les comissions gestores de grau, als departaments i al professorat en la incentivació del multilingüisme en la docència, segons estableix el Pla pluriennal de multilingüisme de l’UJI. La idea bàsica per a la docència multilingüe és la millora dels coneixements i usos de les tres llengües prioritàries de la Universitat en el període comprés entre 2011 i 2014, amb especial èmfasi en el valencià i l’anglès. Els objectius en aquest període han de facilitar que, a partir del curs 2015/16 l’estudiantat puga aconseguir l’acreditació dels nivells B2 d’anglès i C1 de valencià abans de matricular-se en el Treball de Final de Grau, que es podrà aconseguir mitjançant un examen que tindrà lloc a la Universitat.(llegir més)


  L'UJI exigirà acreditacions d'anglès i valencià per obtenir totes les seues titulacions (Levante de Castelló, 09/12/2011)
  La Universitat Jaume I demanarà al seus alumnes a partir de 2015 acreditacions en anglés i valencià per obtindre les seues titulacions 

   

  Facebook Twitter

   

  Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
  Data de modificació: 14/07/2014 11:18
  Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16