CAL virtual i Recursos per a l'autoaprenentatge en línia

SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Secció de Formació de l'SLT ofereix als membres de la comunitat universitària l'opció d'aprendre idiomes a través d'Internet. L'aprenentatge en línia s’afegeix als cursos presencials, semipresencials i virtuals, i també a l’autoaprenentatge al CAL. 

Aprendre una llengua estrangera de manera autònoma és, sens dubte, una aventura on els aprenents són els protagonistes i totals responsables del seu aprenentatge.

Les diferents assessories ofereixen una selecció de recursos en línia que faciliten l’aprenentatge d’alguns aspectes de la llengua. Podem consultar-los fent clic en els enllaços següents:

El CAL virtual, és un nou recurs de formació adaptat a les necessitats de la situació actual, un espai d’autoaprenentatge en línia, on cada persona usuària pot accedir a recursos i activitats en línia, organitzats d’una manera estructurada per facilitar l’aprenentatge autònom.

El CAL virtual s'entén no només com un repositori de continguts sinó que és un repositori d’autoaprenentatge i també un complement del CAL presencial, que forma part d'un projecte que aspira a desenvolupar l'autonomia dels aprenents.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
Imatge 2 accio imatge2

CAL virtual